Engager dig i KU og gør en forskel

- Københavns Universitet har mere end nogensinde brug for at være i dialog med verden omkring sig. Jeg håber derfor, at alumnerne fortsat vil bidrage med deres unikke erfaringer og input fra arbejdslivet, siger rektor Henrik C. Wegener.

Sådan kan du spille en aktiv rolle

Du kan være:

  • rollemodel for studerende ved at vise karriere- og jobmuligheder: for eksempel gennem oplæg, cases, webpræsentationer i forbindelse med karriereaktiviteter, studiestart, undervisning med videre.
  • med til at udvikle og kvalitetssikre KU’s uddannelser: for eksempel gennem deltagelse i aftagerpaneler, uddannelsesevalueringer med videre.
  • med til at bygge bro mellem erhvervslivet, arbejdspladserne og KU: være gatekeeper for samarbejdsmulighederne mellem din arbejdsplads og KU: det kan for eksempel være praktik for studerende, forskningssamarbejde eller partnerskaber. Læs mere her
  • ambassadør for KU og din uddannelse.
  • med til at starte et lokalt alumnenetværk på din uddannelse. Se KU's lokale alumnenetværk her

Har du skiftet job?

Når et institut eller en uddannelse vil inddrage alumner i en aktivitet starter søgningen ofte i KU’s alumnedatabase. Derfor er det vigtigt at dine kontaktdata og jobdata i KU’s alumnedatabase er opdaterede, da institutterne ofte leder efter helt specifikke profiler

Du kan opdatere data på følgende måder:

  • hvis du har fået nyt job eller, har skiftet e-mail eller flyttet, så send en mail til os på alumne@adm.ku.dk
  • via opdateringsformular i nyhedsbreve fra alumnenetværket

Samarbejde mellem KU og din arbejdsplads

Der er mange muligheder for at små og store virksomheder kan samarbejde med studerende – fra praktik til forskningsprojekter

Hvis det er noget for din arbejdsplads at indgå i, kan du være med til at skabe kontakt:

Start et fagligt alumnenetværk på din uddannelse

KU vil gerne understøtte lokale alumnenetværk på de enkelte uddannelser.

Hvis du har lyst til at tage initiativ til at starte et netværk på din ’gamle’ uddannelse sammen med tidligere studiekammerater, kan du sende en mail til KU Alumne (alumne@adm.ku.dk), der kan give rådgivning og support til at komme godt i gang.

Undervisning