Undervisning

Engager dig i KU og gør en forskel

- Københavns Universitet har mere end nogensinde brug for at være i dialog med verden omkring sig. Jeg håber derfor, at alumnerne fortsat vil bidrage med deres unikke erfaringer og input fra arbejdslivet, siger rektor Henrik C. Wegener.

Sådan kan du spille en aktiv rolle som KU alumne.

  • Start med at registrere dig som Alumne fra Københavns Universitet. Det er via nyhedsbrevet, at du som tidligere KU studerende får information om hvordan du kan gøre en forskel samt få adgang til eksklusive arrangementer og tilbud.
  • Vær en rollemodel for studerende. Er dine joboplysninger ajourført kan det være vi kontakter dig, så du gennem oplæg, cases, webpræsentationer i forbindelse med karriereaktiviteter, studiestart, undervisning med videre kan give studerende indblik i karriere- og jobmuligheder.
  • Bidrag til at udvikle og kvalitetssikre KU’s uddannelser: for eksempel gennem deltagelse i aftagerpaneler, uddannelsesevalueringer med videre.
  • Vær med til at bygge bro mellem erhvervslivet, arbejdspladserne og KU. Påtag dig rollen som gatekeeper for samarbejdsmulighederne mellem din arbejdsplads og KU. Det kan for eksempel være praktik for studerende, eller forskningssamarbejde og partnerskaber.
  • Vær en ambassadør for KU og din uddannelse.
  • Gå sammen med tidligere studiekammerater om at starte et lokalt alumnenetværk på din uddannelse. Se om der allerede er et blandt KU's lokale alumnenetværk her.

Har du skiftet job?

Når et institut eller en uddannelse vil inddrage alumner i en aktivitet starter søgningen ofte i KU’s alumnedatabase. Derfor er det vigtigt at dine kontakt- og jobdata i KU’s alumnedatabase er opdaterede, da institutterne ofte leder efter helt specifikke profiler. Får du ikke længere alumnenyhedsbrevet, skyldes det nok, at vi mangler en fungerende e-mailadresse, eller at du tidligere har takket nej til at modtage info om alumneaktiviteter på mail.

Du kan opdatere dit samtykke og dine kontakt- og jobdata ved at udfylde tilmeldingsformularen igen. så bliver dine data ajourført i KU's alumnedatabase.

Samarbejde mellem KU og din arbejdsplads

Der er mange muligheder for at små og store virksomheder kan samarbejde med studerende – fra praktik til forskningsprojekter

Hvis det er noget for din arbejdsplads at indgå i, kan du være med til at skabe kontakt:

Start et fagligt alumnenetværk på din uddannelse

KU vil gerne understøtte lokale alumnenetværk på de enkelte uddannelser.

Hvis du har lyst til at tage initiativ til at starte et netværk på din ’gamle’ uddannelse sammen med tidligere studiekammerater, kan du sende en mail til KU Alumne (alumne@adm.ku.dk), der kan give rådgivning og support til at komme godt i gang.