Er du alumne fra KU

Er du alumne fra KU - bliv en del af netværket her

Engager dig i KU og gør en forskel


KU har mere end nogensinde brug for at være i dialog med verden omkring sig.  Så jeg håber at alumnerne fortsat vil bidrage med deres unikke erfaringer og input fra praksis på den anden side af studielivet” siger rektor Henrik Wegener.

Sådan kan du spille en aktiv rolle:

Du kan være:

  • rollemodel for studerende ved at vise karriere- og jobmuligheder: fx gennem oplæg, cases, webpræsentationer ifm karriereaktiviteter, studiestart, undervisning mv
  • med til at udvikle og kvalitetssikre KU’s uddannelser: fx gennem deltagelse i aftagerpaneler, uddannelsesevalueringer mv
  • med til at bygge bro mellem erhvervslivet, arbejdspladserne og KU: være gatekeeper for samarbejdsmulighederne mellem din arbejdsplads og KU: fx praktik osv (link til F&I?)
  • ambassadør for KU og din uddannelse
  • med til at starte et lokalt alumnenetværk på din uddannelse- Link til LAF´-side

Det kan du gøre:

Opdatér dine data

Når et institut eller en uddannelse gerne vil inddrage alumner i en indsats eller aktivitet starter søgningen ofte i KU’s alumnedatabase. Derfor er det vigtigt at dine kontaktdata og jobdata i KU’s alumnedatabase er opdaterede og aktuelle, da institutterne ofte leder efter helt specifikke profiler

Du kan opdatere data på følgende måder:

  • send dine nye data til os på alumne@adm.ku.dk
  • reagere på opdateringsopfordringer i nyhedsbreve fra alumnenetværket

Din arbejdsplads vil gerne arbejde sammen med forskere og/eller studerende

Der er mange muligheder for at små og store virksomheder kan samarbejde med studerende – fra praktik til forskningsprojekter

Hvis det er noget for din arbejdsplads at indgå i, kan du være med til at skabe kontakt:

Starte et alumnenetværk på din uddannelse

KU vil gerne understøtte lokale alumnenetværk på de enkelte uddannelser.

Hvis du har lyst til at tage initiativ til at starte et netværk på din ’gamle’ uddannelse sammen med tidligere studiekammerater, kan du tage kontakt til KU’s alumnemedarbejdere, der kan give rådgivning og support til at komme godt i gang.

Kontakt: alumne@adm.ku.dk