Søren Ulrik Thomsen

Søren Ulrik Thomsen, en af Danmarks mest langtidsholdbare, læste og lovpriste nulevende poeter, blev i 2016 udnævnt til æresalumne på Københavns Universitet for sit enestående bidrag til faget og engagement over for universitetet.

Søren Ulrik Thomsen er født i 1956 og betragtes af mange som en af de mest betydningsfulde nulevende danske litterære skikkelser. Han har siden forfatterdebuten i 1977 kredset om store eksistentielle grundvilkår som døden og ensomheden, skabelse og tilintetgørelse, ligesom religiøsiteten hele tiden ligger som en klangbund.

- Søren Ulrik Thomsen vil i kraft af sin status som samtidigt litterært fyrtårn, sin vedvarende interesse for universitetet og for grænsefeltet mellem kunst og videnskab være en betydelig ambassadør for Københavns Universitet som ny æresalumne, udtaler prorektor og formand for Københavns Universitets Alumneforening, Thomas Bjørnholm.

Søren Ulrik Thomsen er uddannet fra litteraturvidenskab på KU (1982), og han har siden bevaret forbindelsen til universitetet og forskningen. Blandt andet har han skrevet essaysamlingen Kritik af den negative opbyggelighed i samarbejde med KU-professor Frederik Stjernfelt (2005).

Læring for livet

Efter studentereksamen i 1977 gik turen til – som Søren Ulrik Thomsen med et smil selv udtrykker det – de militant ucharmerende betonbarakker kaldet KUA, Københavns Universitet Amager.

- På Institut for Litteraturvidenskab sad jeg i hestesko med ambitiøse, unge åndsaristokrater fra hele landet og labbede strukturalisme, socialhistorie, semiotik og psykoanalyse i mig og rent faktisk lærte ting og sager, som jeg hele livet har haft glæde af, fortæller Søren Ulrik Thomsen.

Siden gik det slag i slag med udgivelser af både digte og essaysamlinger, startende med City Slang (1991), som fik sit folkelige gennembrud, da Lars H.U.G satte musik til flere af digtene.

Usnobbet og kvalitetsbevidst

Søren Ulrik Thomsen har ifølge KU’s Alumneforening sat helt afgørende fingeraftryk på dansk poesi og litteratur, med skønhed og alvor i sin poesi og ofte også med humor i sine essays. Thomsen er ikke til at komme udenom for de efterfølgende generationer af forfattere, og har på den måde været med til at forme dansk lyrik fra begyndelsen af 80’erne og frem.

- Søren Ulrik Thomsen har altid gjort sig tilgængelig, på én gang usnobbet og kvalitetsbevidst. Han blev tidligt en del af Studenterkredsen og har vistnok nok aldrig sagt nej til at holde foredrag og oplæsninger dér, hvis han ellers kunne, lyder det fra universitetets indstilling.

Søren Ulrik Thomsen blev officielt udnævnt 8. oktober 2016 ved Alumnernes Dag, hvor den nyudnævnte æresalumne holdt en festtale, som du kan læse her.