Paul AusterPaul Auster

Paul Auster blev en af de mest centrale forfattere i 1980’ernes og har sidenhen fået flere læsere og mere popularitet. Især i Europa og Danmark, hvor man i dag anser Auster for en af de største nulevende forfattere. I 2011 blev han udnævnt til æresalumne på Københavns Universitet.

Paul Auster er uddannet MA i komparative litteraturstudier fra Columbia University, og indstillingen til æresalumne fra Det Humanistiske Fakultet begrundes blandt andet i Paul Austers banebrydende og toneangivende forfatterskab, der er genstand for forskning både internationalt og i stor stil i herhjemme.

Universitetsverdenen ligger derfor ikke Paul Auster fjern, og han har både undervist på Princeton og Columbia.

Som der står i indstillingen: "Auster har en særlig tilknytning til Danmark. For eksempel har han gjort en stor indsats for at tilgodese vort lille sprogområde ved at lade den danske oversættelse indtil videre af seks romaner udkomme forud for udgivelsen på originalsproget, han gæster os ofte og gerne og har haft et tæt samarbejde med Per Kofods Forlag siden 1987."