22. december: Slå hul på ekkokammeret! – Københavns Universitet

Alumni > Julekalender 2017 > 22. december: Ekkokammer

22. december: Slå hul på ekkokammeret!

KU's Alumneforening har bedt forskere fra Københavns Universitet fortælle om aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra livets oprindelse til den personlige julemad. I dagens låge fortæller ph.d.-studerende Tobias Bornakke Jørgensen fra Det Samfunds-videnskabelige Fakultet om sin forskning i menneskelig adfærd og digitale data. 

Hele Danmarks forsamlingshus

Det sidste årti har vi diskuteret udfordringerne ved, at vores nyhedsflow og demokratiske dialog i stigende grad foregår i såkaldte ekkokamre. Algoritmerne på de sociale og digitale medier er efterhånden blevet så effektive til at forstå vores holdninger, at vi i stigende grad kun præsenteres for nyheder vi er enige i. Foreløbigt har forskningen dog hovedsagelig forsøgt at beskrive omfanget af disse ekkokamre samt affødte fænomener som politisk polarisering og "fake news" (se evt. låge nummer 12).

Min aktuelle forskning er optaget af at spørge, hvordan vi kan udvikle værktøjer til at slå hul på de ekkokamre, som synes at være et uundgåeligt vilkår i et digitalt demokrati. De sociale medier er de seneste fire år blevet danskernes foretrukne sted at diskutere politik. Siden sidste kommunalvalg er antallet af politiske interaktioner således næsten 10-dobblet og der er i dag 2 millioner danskere, der interagere med indhold af politisk karakter. Facebook er således i fuld gang med, at udvikle sig til det digitale forsamlingshus som mange af os drømte om for 10 år siden, da vi for første gang oplevede den berusende oplevelse at like en politisk historie vi tilsluttede os.

Kritisk omfavnelse af nye tider

Desværre er det mest i omfang forsamlingshuset udvikler sig. Kvaliteten bliver - ikke overraskende - udfordret når 2 millioner mennesker samles i ét stort rum for at diskutere politik. Politikere, interesseorganisationer og nyhedsmedier opgiver at få ørenlyd hos det brede flertal og nøjes med at kommunikere til dem man allerede er enige med: Vi jagter likes, men interesserer os ellers ikke for om de eneste der liker vores budskab er vores eget bagland.

I min forskning forsøger jeg i samarbejde med en række kommercielle partnere at udvikle teknikker og værktøjer der kan hjælpe med at slå hul på de ekkokamre som konstant omgiver os. Vi søger at udvikle nye mål, der tilbyder politiske aktører et billede af hvem deres budskab når ud til og ikke mindst, hvem de ikke når ud til. Det er ikke nogen fix-it-all løsning og derfor er det også stadig nødvendigt at vi som forskere fastholder vores fokus på hvilke konsekvenser de sociale mediers algoritmer har for vores demokrati. Ikke desto mindre er det på tide, at vi anerkender, at det digitale demokrati er kommet for at blive, og at vi har brug for at udvikle teknologier, der skaber en sund demokratisk dialog – på samme måde som opfindelsen af mikrofonen i forgangne tider revolutionerede dialogen i vores lands mange forsamlingshuse.

I kalenderen i morgen...

Fortæller lektor Marianne Nissen Lund om sin forskning med at gøre modermælkserstatning sundere.