20. december: Qimmeq – den grønlandske slædehund – Københavns Universitet

Alumni > Julekalender 2017 > 20. december: Slædehunde

20. december: Qimmeq – den grønlandske slædehund

KU's Alumneforening har bedt forskere fra Københavns Universitet fortælle om aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra livets oprindelse til den personlige julemad. I dagens låge fortæller professor Morten Meldgaard fra Statens Naturhistoriske Museum om sin forskning i grønlandske slædehunde.

Slædehundekulturens fremtid

Alle ved, at julemanden bor i Grønland. Men ikke alle ved, at Grønland er hjemland for den største og mest interessante oprindelige brugshundekultur i verden. Det er heller ikke alle, der ved, at antallet af slædehunde i Grønland er mere end halveret over de sidste 20 år til omkring 15.000, og at mange grønlændere er bekymrede for slædehundekulturens fremtid.

En kurve over nedgangen i slædehundebestanden fra 1990 til 2015, hvor bestanden stort set er halveret. Foto: Carsten Egevang

Forskere og formidlere fra Statens Naturhistoriske Museum, Grønlands Universitet, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og ni museer i Grønland og Danmark har etableret det tværvidenskabelige forsknings-, uddannelses- og formidlingsprojekt ”Qimmeq”. Formålet er at belyse slædehundens genetiske historie, kulturhistorie og sundhed og medvirke til at bevare og udvikle den grønlandske slædehund og kulturen omkring den.

Qimmeq projektet slædes igang. Professor Morten Meldgaard er projektets koordinator, og professor Minik Rosing er initiativtageren til Greenland Perspective, i regi af hvilket Qimmeq-projektet arbejder. Foto: Carsten Egevang

Bevaring og udvikling

Qimmeq-projektet startede i december 2016 i Sisimiut, hvor hundeslædekuske fra Sibirien, Alaska, Canada, Øst-, Vest- og Nordgrønland mødtes i Sisimiut for at bygge hundeslæder, udveksle erfaringer og komme med anbefalinger til politikerne om, hvordan vi kan bevare og udvikle slædehundekulturen i Grønland.

Projektet støttes bl. a. af VELUXfonden og Åge og Johanne Louis Hansen Fonden (i alt ca. 10 mio. kr.) Følgende indsatser er i gang:

  • 2 ph.d.’ere indenfor slædehundens og polarulvens genetik
  • 1 ph.d. indenfor slædehundens immaterielle kultur
  • Film, bl.a. portrætter af grønlandske slædekuske
  • Undervisningsmateriale til de grønlandske skoler
  • International fotobog om den grønlandske slædehund
  • Vandreudstilling
  • Hjemmeside og Facebookkampagner

Politisk handlekraft

De grønlandske slædehunde rammes desværre ofte af epidemier. For nylig blev bygden

Den grønlandske slædehund har en unik genetisk historie, der er præget af den meget stærke selektion som hundene har været udsat for gennem flere tusinde år. Foto: Carsten Egevang

Naajaat i Nordgrønland ramt, og næsten alle hvalpe og hunde er døde. Bygdens fangere og fiskere har nu kun to snescootere som transportmidler til fangst- og fiskestederne på havisen. Denne type tragiske situationer ønsker alle at undgå, og den grønlandske regering afsatte hurtigt midler til et landsdækkende, forebyggende vaccinationsprogram.

Desuden udvider Qimmeq-projektet forskningsfeltet til også at dække slædehundens sundhed – hvis midlerne kan findes.  Vi håber dermed at bidrage med viden, der understøtter vaccinationsprogrammet, og sikrer en sund, grønlandsk slædehundebestand på længere sigt.

Filmen er produceret af Statens Naturhistoriske Museum. Se den i stort format her.

Læs mere

Qimmeq-teamet består af forskere, formidlere, filmfolk og fotografer, undervisere, slædekørere og studerende fra Grønland og Danmark. Sekretariatet ligger på Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet) i Nuuk og på Statens Naturhistoriske Museum.

I kalenderen i morgen...

Kan du møde Johanne Stube, der fortæller om tro, håb og kærlighed.