14. december: En sandet fremtid – Københavns Universitet

Alumni > Julekalender 2017 > 14. december: Sand i G...

14. december: En sandet fremtid 

KU's Alumneforening har bedt forskere fra Københavns Universitet fortælle om aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra livets oprindelse til den personlige julemad. I dagens låge fortæller Mette Bendixen fra Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet om sin forskning i klimaforandringer i det arktiske område.

Grønland vokser, når temperaturerne stiger

Som verdens største ø, er Grønland ikke blot rig på smuk natur og bjergtagende landskaber. Når den enorme iskappe smelter, efterhånden som klimaet bliver varmere, aflejres mere sand og grus også langs kysterne. På denne måde kan man lidt kækt sige, at Grønland vokser.

Jeg arbejder i min forskning med, at undersøge hvordan klimaforandringerne påvirker Grønlands kyster. For nylig har jeg sammen med kolleger vist, at når temperaturerne stiger på Grønland, så vokser de grønlandske deltaer. Deltaer dannes, når floder møder havet og formes af kræfterne fra floder, havet og tidevandet. Når den grønlandske indlandsis smelter, bliver enorme mængder vand ført fra land til hav. Disse smeltevandsfloder transporterer samtidig sten, grus, sand og ler ud til deltaerne, og jo mere vand, der smelter, jo mere materiale aflejres langs kysten.

Dette resultat viser, at de grønlandske kyster opfører sig stik modsat resten af de arktiske kyster og størstedelen af verdens deltaer. I store dele af Arktis er kysterne truede af permafrostens optøen, som destabiliserer undergrunden og samtidig mindskes havisudbredelse som øger bølgeerosionen. Det betyder, at store dele af kysten falder i havet og hele samfund er truede. På verdensplan er mange deltaer ved at drukne som følge af øget menneskelig udnyttelse og stigninger i havniveauet. Vores resultater omkring de grønlandske kyster ændrer derfor den hidtidige forståelse af kystudvikling forårsaget af klimaforandringer.

Delta-billeder fra Grønland. Foto: Nikolaj Krog Larsen

Infrastrukturen påvirkes

Grønlands godt 55.000 indbyggere er alle bosat langs kysten. Når al den øgede mængde sand og grus aflejres i deltaerne ved kysten, sander havnene til og påvirker således infrastrukturen her.

Tilsandingen af havnene får store konsekvenser for skibsfarten. I den vestlige del af Grønland i området omkring Kangerlussuaq har man for at imødekomme problemerne med tilsandingen af havnen, besluttet at flytte havnen flere kilometer længere ud mod havet.

Sand er en global mangelvare

Samtidig er sand-minedrift det mest udnyttede materiale på verdensplan, og overgår endda udvindingen af fossile brændsler og biomasse. Sand bruges i fremstillingen af cement og beton og er derfor en central ressource i en verden med stigende befolkningstilvækst. Kinas forbrug af sand de sidste ti år, oversteg det totale amerikanske forbrug gennem hele det 20-århundrede.

Sammen med min kollega Lars Lønsmann Iversen, som er postdoc ved grundforskningscenteret Center for Permafrost (CENPEM), vil vi undersøge muligheden for at Grønland kan udvikle deres økonomi gennem udvinding og eksport af sand. På den måde vil Grønland kunne gøre brug af deres naturlige ressourcer som samtidig vil kunne understøtte en positiv udvikling af samfundet.

I kalenderen i morgen...

Kan du møde Birgitte Romme Larsen, der fortæller historien om en dagpleje placeret lige midt i asylcentret i forbindelse med hendes forskning i migrations-, flygtninge- og inklusionstematikker.