21. december: Tro, håb og kærlighed - eller Gud og den kristne dogmatik – Københavns Universitet

Alumni > Julekalender 2017 > 21. december: Tro, håb...

21. december: Tro, håb og kærlighed - eller Gud og den kristne dogmatik

KU's Alumneforening har bedt forskere fra Københavns Universitet fortælle om aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra livets oprindelse til den personlige julemad. I dagens låge fortæller Johanne Stubbe T Kristensen fra Det Teologiske Fakultet om sin forskning i kristen troslære og moderne dogmatik.

Gud eller mennesket?

I dogmatikken, som i daglig tale er det fag, der beskæftiger sig med den kristne Gud-, verdens- og selvforståelse, er det kontroversielt om fagets genstand er Gud, menneskets udsagn om Gud eller forholdet mellem Gud og mennesket.

Men uanset dette, så er det vildt, at jo mere man beskæftiger med kristne dogmer om Gud som udsagn - der netop drejer sig om Gud og i princippet ikke om noget som helst andet - jo tydeligere er det, at disse udsagn er netop menneskers udsagn og afslører noget om menneskers erfaringer, vilkår og liv, som vi ikke har adgang til gennem andet end disse udsagn om Gud selv.

Min forskning angår kristne dogmer og deres eksistentielle indhold, betydning og relevans.

De kristne dogmer

De kristne dogmer inddeles og udfoldes normalt efter deres historiske ophav og konfessionelle karakter, men fungerer strengt taget først som dogmer, når et fællesskab af mennesker antager dem som sådan og dermed stiller sig bag dem, som udsagn, der identificerer deres fællesskab.
Snebeklædt kirkeDen Danske Folkekirke har fem bekendelsesskrifter, men kunne danne et nyt, hvis der opstår en situation, der kalder på det og dvs. en situation, hvor denne kirkes identitet står på spil på en måde, der kræver en afgørelse og en enighed. Dette er også et godt eksempel på, hvordan disse tekster, drejer sig om eksistentielle spørgsmål, for allerede ordet dogme og genren bekendelsesskrift indebærer en særlig opfattelse af, hvad et menneskeligt fællesskab egentligt er: Ikke defineret autoritært på forhånd, men dog faktisk defineret og dette kan nuanceres og udfoldes f.eks. med henblik på spørgsmål om fællesskaber som nationale, lokale, familie, ægteskab eller forældreskab og bringes i samtale med f.eks. filosofi, psykologi og sociologi.

Tilsvarende dette eksempel udtrykker de kristne dogmers opfattelse af mennesket og verden og herunder også fødsel og tilblivelse, endelighed og død, forandring og forståelse, væren og tillid, gøren og kærlighed, forventning og håb og fremfor alt et ganske særligt kritisk forhold til sig selv som dogmer.

Mit forskningsfelt er disse dogmer og deres eksistentielle indhold, betydning og relevans. Hvad er et fællesskabet? Hvad er kærlighed? Hvordan er forholdet mellem kærlighed og retfærdighed? I det private? Eller det offentlige?    

I kalenderen i morgen...

Fortæller Tobias Bornakke Jørgensen fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet om sin forskning i Facebook som hele Danmarks digitale forsamlingshus.