24. december: Resistens i juleanden? – Københavns Universitet

Alumni > Julekalender 2017 > 24. december: Juleanden

24. december: Resistens i juleanden?

KU's Alumneforening har bedt forskere fra Københavns Universitet fortælle om aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra livets oprindelse til den personlige julemad. I dagens låge fortæller Hanne Ingmer fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet om sin forskning i bakteriers antibiotikaresistens.

Bakterier

Bakterier har en formidabel evne til at tilpasse sig det omgivende miljø. Mens nogle er i stand til at klare ekstreme forhold såsom i varme kilder tæt på vulkaner har andre udviklet sig til at leve i tæt samspil med mennesker. Det kan enten være i fredelig sameksistens - som er tilfældet for alle de bakterier vi har i vores tarm - eller for de sygdomsfremkaldende bakterier, i form af infektioner der i nogen tilfælde ligefrem kan have dødelig udgang.

Husk at gennemsteg din juleand

En af de bakterier vi har hørt meget om i de seneste år er MRSA eller rettere sagt methicillin resistente Staphylococcus aureus bakterier. Staphylokokker forekommer naturligt hos dyr og mennesker men alligevel kan de give alvorlige infektioner såsom bylder, hjerteklapinfektioner og blodforgiftning. Der findes også særlige undergrupper af stafylokker, nogle florerer på hospitalerne mens andre foretrækker husdyrene. Mange har nok hørt om husdyr MRSA og bekymringen for at de kan overføres til mennesker enten ved direkte kontakt med dyrene eller ved håndtering af kød.

Hvordan slipper vi af med antibiotika resistente stafylokokker

I vores forskning undersøger vi, hvordan vi kan slippe af med antibiotika resistente stafylokokker. En vej vi peger på, er ved at hæmme bakteries evne til at danne toksiner og andre giftstoffer således at deres skadelige effekt begrænses mens vores eget immunforsvar fjerner bakterierne. En anden vej kan være ved at bruge hjælperstoffer til at manipulere bakteriernes metabolisme således at antibiotika som tidligere har været ineffektive nu kan gøres virksomme overfor MRSA.

I et nyt projekt finansieret at Den fri forskningsfond, FTP vil vi i samarbejde med Rigshospitalet, Serum Instituttet, DTU Biosustain og Biologisk Institut se mere på bakteriemetabolismen og på hvordan basale bakterie-egenskaber spiller sammen med antibiotika resistens. Herved vil vi lære mere om de resistente bakteries biologi og forhåbentlig bruge denne viden til at finde nye veje – eller bagveje – til at angribe antibiotika resistente stafylokokker.

Juleanden

Men tilbage til husdyrene og meget vigtigt, juleanden! For nylig undersøgte vi forekomsten af MRSA i dansk kyllingekød og resultaterne viste at forekomsten er meget lav.

Desværre har vi endnu ikke undersøgt ænderne – og vi når det af gode grunde ikke før jul – så derfor er de bedste råd: Husk den gode køkkenhygiejne og gennemsteg din and!

Læs mere

Tang Y, Larsen J, Kjeldgaard J, Andersen PS, Skov R, Ingmer H. Methicillin-resistant and -susceptible Staphylococcus aureus from retail meat in Denmark. Int J Food Microbiol. 2017 May 16;249:72-76.

Vestergaard M, Nøhr-Meldgaard K, Bojer MS, Krogsgård Nielsen C, Meyer RL, Slavetinsky C, Peschel A, Ingmer H. Inhibition of the ATP Synthase Eliminates the Intrinsic Resistance of Staphylococcus aureus towards Polymyxins. MBio. 2017 Sep  5;8(5). pii: e01114-17.

Baldry M, Kitir B, Frøkiær H, Christensen SB, Taverne N, Meijerink M, Franzyk H, Olsen CA, Wells JM, Ingmer H. The agr Inhibitors Solonamide B and Analogues Alter Immune Responses to Staphylococccus aureus but Do Not Exhibit Adverse Effects on Immune Cell Functions. PLoS One. 2016 Jan 5;11(1):e0145618.

I kalenderen i morgen...

Dette var årets sidste låge i Københavns Universitets forskningsjulekalender 2017. Vi håber I har nydt at følge med. Alle de andre låger kan ses her eller i venstremenu.

Rigtig glædelig jul!