6. december: Mediernes fremstilling af sundhed – Københavns Universitet

Alumni > Julekalender 2017 > 6. december: Medier og...

6. december: Mediernes fremstilling af sundhed

KU's Alumneforening har bedt forskere fra Københavns Universitet fortælle om aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra livets oprindelse til den personlige julemad. I dagens låge fortæller Christa Lykke Christensen fra Det Humanistiske Fakultet om sin forskning i digitalisering og medieforbrug.

Forventningerne til et sundt liv

Medierne spiller en stor rolle for, hvordan vi hører om sundhed. De er i høj grad med til at bestemme, hvad vi forbinder med sundhed og hvilke forventninger, der samfundsmæssigt er til et sundt liv. Sundhed er ikke kun knyttet til modstillingen mellem at være rask eller være syg og er derfor ikke kun lig med fravær af sygdom. I dag forbinder vi sundhed med livsstil, og den kan derfor vedrøre alt lige fra mad, træning og udseende til familieliv og bolig. Sundhed er et emne, der altid rummer et forbedringsperspektiv – vi kan altid blive sundere!

I min forskning har jeg bl.a. undersøgt danske tv-programmer om sundhed fra begyndelsen af 1990’erne og frem til i dag og fokuseret på det skift, der er sket med hensyn til, hvem der fremstår som eksperter og autoriteter med henblik på sundhed. Hvor man tidligere gjorde meget ud af den lægefaglige vidensformidling om sygdomme, deres opståen og behandling, fremstiller nutidens tv-programmer, hvordan den enkelte selv kan og bør demonstrere vilje til at tage hånd om sin egen sundhed ved fx intensiv træning, kostomlægning, terapi.

Aldring og alderdom i medierne

Jeg har som leder af det Velux-financierede projekt: Aldring og alderdom i medierne og ældre menneskers mediebrug undersøgt, hvordan ældre mennesker opfatter mediernes fremstilling af sundhed som livsstil. Jeg har sat fokus på ældre menneskers ofte svigtende tillid til mediernes troværdighed, når disse benytter sig af know-how-eksperters quick fix-løsninger på ofte komplekse sundhedsproblemer, og har fundet ud af, at ældre mennesker betragter socialt fællesskab som et sundhedsparameter, der er mindst ligeså vigtigt som en fit og velplejet krop.

I 2016-projektet Living with statins har jeg beskæftiget mig med lidelsen: forhøjet kolesterol i blodet. I den forbindelse har jeg undersøgt, hvilken rolle medierne spiller i forhold til folks viden om kolesterolsænkende medicin, der er en medicin, som over 600.000 danskere tager. Ikke mindst har mediernes dækning resulteret i en udpræget forvirring i befolkningen med hensyn til, om medicinen bør tages eller ej.

Læs mere her

I kalenderen i morgen...

I de seneste måneder har verdens øjne været rettet mod Spanien på grund af den eskalerende krise i Catalonien professor Morten Rievers Heiberg fortæller sin forskning i spansk historie, kultur og samfund.