11. december: Djalmar, Corydon og Juldagoline - danske navne gennem tiden

KU's Alumneforening har bedt forskere fra Københavns Universitet fortælle om aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra livets oprindelse til den personlige julemad. I dagens låge fortæller Birgit Eggert fra Det Humanistiske Fakultet om sin forskning i navne.

Fornavne, efternavne, kælenavne osv.

Som navneforsker arbejder jeg med alle former for navne: bynavne, marknavne, husnavne, fornavne, efternavne, kælenavne osv. Mine hovedområder er middelalderlige danske stednavnetyper og personnavnebrugen i Danmark siden 1700.

I min personnavneforskning har jeg gennem en årrække benyttet danske folketællinger som kilde til vores historiske navnebrug. Folketællingerne giver et ensartet, landsdækkende materiale som oven i købet er digitaliseret i Dansk Demografisk database under Rigsarkivet.

De 20 hyppigste fornavne

Jeg har blandt andet undersøgt de 20 hyppigste fornavne i folketællingen fra 1801, hvor det viste sig at ca. 80 % af den danske befolkning bar et af disse 20 navne som første fornavn. Nogle af navnene havde en meget karakteristisk regional udbredelse. Således er kvindenavnet Maren særligt hyppigt i Nordjylland hvor op mod hver femte kvinde bar dette navn, og mandsnavnet Rasmus havde en meget karakteristisk udbredelse i et bananformet område som strækker sig fra Djursland over Østjylland og Fyn til Lolland-Falster, se kortet nedenfor.

Figur: Udbredelsen af mandsnavnet Rasmus som første fornavn i folketællingen fra 1801. Af korttekniske årsager er materialet fra Sønderjylland ikke kortlagt. Fra Birgit Eggerts artikel ”Almuens fornavne omkring år 1800” i Landbohistorisk Tidsskrift 2009:1

Djalmar, Corydon og Juldagoline         

I kombination med andre kilder har oplysninger i folketællingerne desuden været med til at løse navnemysterier som oprindelsen og udbredelsen af det sælsomme mandsnavn Djalmar, som skyldes en indisk prins i en oversat roman fra 1800-tallet, efternavnet Corydon som tidligst er brugt af en sønderjysk gårdmand i 1700-tallet, og pigenavnet Juldagoline som ser ud til kun at være brugt én eneste gang til en pige på Bornholm som blev født juledag i 1837.

For nyligt har jeg valgt at koncentrere mig om fornavnebrugen i 1700-tallets Danmark fordi vi i folketællingen fra 1787 har det ældste komplette navnemateriale over hele den danske befolkning, og fordi jeg gennem et projekt med Rigsarkivet har fået adgang til en i navneforskningen hidtil uudnyttet kilde, De Jessenske Relationer, som blandt andet rapporterer usædvanlige og sjældne fornavne regionalt og lokalt i Danmark i 1740’erne.

Oliver; et pigenavn

Gennem disse kilder får vi et meget mere komplekst og nuanceret billede af navnebrugen og de ændringer den gennemgik i 1700-tallet, end vi hidtil har haft. Det er ændringer som tidligere har været svagt dokumenterede, og som i mange tilfælde har flere og nogen gange også andre aspekter end tidligere antaget. Eksempler på dette er kvindenavnet Bolette som kan dokumenteres tidligt i 1700-tallet, ca. hundrede år tidligere end hidtil antaget, og navnet Oliver som i 1700-tallets Danmark – ganske overraskende – blev brugt som kvindenavn.

Figur: Udsnit fra De Jessenske Relationer: ”En qvindes person heeder Oliver”. Indberetning fra Lem og Vejby Sogne vest for Skive i Jylland.

Brugen af fornavne er uafhængig af økonomiske forhold – alle har ret til de samme fornavne, uanset økonomisk formåen. Derfor er navne en interessant faktor at studere i forhold til strømninger i samfundet og variation socialt og regionalt. I 1700-tallet lægges grunden til den moderne navnebrug, og gennem et grundigt og nuanceret billede af 1700-tallets navnebrug får vi også en betydelig indsigt i baggrunden for den måde vi vælger navne på i dag, og i de historiske forandringer som endnu i dag afspejles i vores navnebrug.

Læs mere

Se hjemmesiden navn.ku.dk for flere oplysninger om sted- og personnavne i Danmark.

I kalenderen i morgen...

Kan du møde Mads Vestergaard, der fortæller om fake news, bobler og politisk opmærksomhedsøkonomi.