3. december: Lønmodtager eller selvstændig? I fremtiden vil du være begge dele. – Københavns Universitet

Alumni > Julekalender 2017 > 3. december: Fremtiden...

3. december: Lønmodtager eller selvstændig? I fremtiden vil du være begge dele.

KU's Alumneforening har bedt forskere fra Københavns Universitet fortælle om aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra livets oprindelse til den personlige julemad. I dagens låge fortæller Anna Ilsøe fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet om sin forskning i det danske arbejdsmarked.

NYHED: Arrangement med Anna Ilsøe om fremtidens arbejde onsdag d. 7. marts 2018.

100.000 danskere har tjent penge via en digital platform

Hvordan vil du tjene dine penge i 2025? Ny forskning tyder på, at det i højere grad vil ske som en kombination af en lønindtægt og en indtægt fra udlejning eller ad hoc opgaver fundet online. Udenlandske digitale platforme som Upwork og Airbnb samt danskejede platforme som Happy Helper og GoMore gør det nemt at supplere sin indtægt. Og det er danskerne begyndt at tage til sig. En helt ny survey, vi har gennemført blandt 18.000 danskere via Danmarks Statistik, viser, at 100.000 danskere har tjent penge via en digital platform det seneste år. Flertallet har tjent mindre end 25.000 kr. samlet før skat, så det er ikke noget danskerne lever af – de bruger det som et supplement til en anden indtægt.

Jeg undersøger i min forskning sammmen med min kollega Louise Weber Madsen, hvordan de nye lettilgængelige muligheder for at supplere indtægten via digitale platforme påvirker danskernes arbejde, deres adfærd på arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedsreguleringen. Brugen af de digitale platforme sker i en kontekst, hvor stadigt flere jobfunktioner i traditionelle faste fuldtidsstillinger bliver automatiseret væk, og det store spørgsmål er, hvilke nye opgaver og jobfunktioner, der skal erstatte dem. Samtidigt har vi i Danmark oplevet en generel vækst i jobs på marginal deltid (under 15 arbejdstimer om ugen) og i antallet af selvstændige uden ansatte – de udgør i dag henholdsvis 10 og 5 procent af arbejdsstyrken. Vi ser derfor flere ’kombinatører’ generelt på det danske arbejdsmarked, som både har indtægt fra et lønmodtagerjob og fra selvstændig virksomhed.

Regulering af det danske arbejdsmarked

Reguleringen af det danske arbejdsmarked består af kollektive aftaler og overenskomster rettet mod lønmodtagerjobs og erhvervslovgivning rettet mod selvstændig virksomhed. Hvis danskernes indtægt i fremtiden i stigende grad bliver en kombination af de to (se Figur 1 nedenfor), så kræver det stigende forskningsmæssigt fokus på samspillet imellem de to former for regulering.

Eksempelvis er de fleste ydelsessystemer i Danmark – som det ser ud i dag – først og fremmest indrettet efter at man enten er lønmodtager eller selvstændig. Et andet presserende spørgsmål er pension; hvis man kun indbetaler pension via sin indtægt som lønmodtager og ’glemmer’ at indbetale pension for den supplerende indtægt som selvstændig, så kan det have konsekvenser for den enkelte pensionist og for velfærdsstaten, som måske skal udbetale flere tillæg til folkepensionen i fremtiden.

The future of work

Udover at vi arbejder på kortlægge udviklingen i Danmark i forskningsprojektet Digitalisering af servicearbejdet finansieret af HK, Dansk Erhverv og FAOS, udvider vi nu vores forskning med henholdsvis et europæisk og et nordisk projekt. I projektet IRSDACE finansieret af EU-kommissionen sammenligner vi udviklingen i digitale platforme på tværs af syv europæiske lande.

Og i projektet The Future of Work finansieret af Nordisk Ministerråd vil jeg og min kollega Trine Pernille Larsen i samarbejde med 23 forskere fra andre nordiske lande undersøge forandringerne på de nordiske arbejdsmarkeder med fokus på digitalisering frem mod 2020.

Figur 1: Fremtidens indtægt – en kombination af forskellige kilder?

Læs mere

I kalenderen i morgen...

Kan du møde Mads Fiil Hjorth, der fortæller om den personlige julemad, og om hvordan  tallerkensammensætningen kunne se ud juleaften for forskellige befolkningsgrupper.

NYHED: Arrangement med Anna Ilsøe om fremtidens arbejde onsdag d. 7. marts 2018.