Stig Hjarvard – Københavns Universitet

2. december: Hvordan former medierne vores forståelse af julen?

KU's Alumneforening har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra juleflæsk til mediernes fremstilling af julen. I dagens låge fortæller Stig Hjarvard fra Det Humanistiske Fakultet om sin forskning i mediernes samfundsmæssige indflydelse.

Mediernes forandring af kultur og samfund

Min forskning har i de senere år koncentreret sig om, hvordan mediernes udbredelse og anvendelse i stadig flere sammenhænge er med til at skabe kulturel og social forandring. Med afsæt i begrebet ’medialisering’ har jeg i samarbejde med forskere i ind- og udland studeret, hvordan både de store institutioner i samfundet (fx politik) og de små, hverdagslige sammenhænge (i fx familien) ændrer karakter som følge af mediernes mellemkomst.

På det seneste har jeg især udforsket, hvordan både massemedier og interaktive, mobile medier er med til at ændre betingelserne for, hvordan konflikter udspiller sig om religion og immigration. Medierne kan være med til at forstærke allerede eksisterende konflikter, de ’framer’ (dvs. vinkler) konflikter, og de er medskabere af den virtuelle arena, som konflikterne ofte udspiller sig i. Her har medierne indflydelse på, hvem der får adgang og taletid, og hvordan indhold deles. Sådanne mediedynamikker kan gøre konflikter mere uforudsigelige og – set med politiske øjne – vanskeligere at styre.

Julen og julekalenderen er i øvrigt gode eksempler på medialisering. Danskernes viden om kristendom stammer i høj grad fra medierne og i mindre grad fra kirke- og trossamfund, og selve den måde vi festligholder julen på, understøttes og medskabes af forskellige medier såsom julekalendere i tv for børn og voksne, Disneys tegneserier, en overflod af underholdning og film til at slappe af med i juledagene, osv. På denne måde er forskellige medier med til at forme vores forståelse af, hvad julen drejer sig om, og skabe forskellige – overvejende sekulære – ritualer for selve fejringen af julen. 

Læs mere:

Mød også

I morgen kan du i KU's forskningsjulekalender 2016 møde Anne-Marie Elbe der spørger: "Vil du også gerne være mere fysisk aktiv i 2017".