Pernille Solveig Strøbæk – Københavns Universitet

5. december: Skal vi tage en kop kaffe?

KU's Alumneforening har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra juleflæsk til mediernes fremstilling af julen. I dagens låge fortæller Pernille Solveig Strøbæk fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet om sin forskning i sociale strukturer

At studere det sociale

Vi taler ikke til vores samfund eller til vores arbejdsmiljø. Vi taler med hinanden om vores samfund eller vores arbejdsmiljø. Dette er en konstatering i mit arbejde, som baserer sig grundlæggende på at forstå individers socialitet i deres hverdagsliv. Inspireret af blandt andre Herbert Blumers arbejde med sociale problemer og deres sociale definitioner beskæftiger jeg mig med social forandring, emotioner og psykologiske logikker især på vores arbejde. Jeg henter et begreb om sociale rytmer i Herbert Blumers og Alfred Schutz’ mikrosociologiske arbejder og anvender dette til at forstå den psykologiske karakter af den sociale struktur og den sociale struktur af den psykologiske karakter.

Kaffepauser og coping community

Hvorfor skal vi beskæftige os med pauser? Især i en tid med effektivisering og rationalisering? Mit svar er, at pausen ikke alene har fysisk og psykisk restitution i sig. Den har også social restitution.

I et af mine kvalitative studier fulgte jeg betydningen af at have kaffepauser på sin arbejdsplads. Kaffepausen – især den uformelle, som opstår ad hoc ved kaffemaskinen eller over dørtærskler på en arbejdsplads – oplevedes særlig værdifuld som en social mulighed for følelsesmæssigt at restituere og ventilere følelser af stress og frustration.

The ”Big Five” of Situations

Tænk hvis man fandt et værktøj til at identificere og validere træk eller karakteristika ved gode og dårlige situationer? At sætte situationen før personen i vurderingen af hvad som sker? At kunne kende generiske karakteristika for en situation, der vil føre til succes frem for fiasko?

Sammen med professor David Funder ved UC Riverside i USA og forskere over hele verden forbereder jeg for tiden dataindsamling på ”the International Situation Project”.  En del af målet for dette store projekt er at analysere situationers karakteristika på tværs af kulturer.

Klyngevejledning og social feedback

Det sociale er ikke alene i fokus for min forskning. Det er også i fokus for mit undervisningsarbejde. Sammen med min kollega Janni Niclasen undersøger jeg for tiden brugen af klyngevejledning ved højere læreranstalter. Hvad er det særlige ved individuel vejledning frem for kollektiv vejledning? Er der overhovedet noget særligt? Hvordan skal vejledning struktureres, og hvem har ansvaret for at det lykkes? Dette er nogle centrale spørgsmål vi forfølger både forskningsmæssigt og undervisningsmæssigt.

Læs mere

Mød også

I morgen kan du i KU's forskningsjulekalender 2016 møde Wender bredie, der fortæller om sin forskning i at forbedre kosten til ældre mennesker.