Nils Holtug – Københavns Universitet

19. december: Hvordan hænger det flerkulturelle samfund sammen?

KU's Alumneforening har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra juleflæsk til mediernes fremstilling af julen. I dagens låge fortæller Nils Holtug fra Det Humanistiske Fakultet om sin forskning i social sammenhængskraft.

Identitet og social sammenhængskraft

I vestlige, liberale demokratier er den etniske diversitet stigende som følge af immigration. En bekymring, der i den forbindelse ofte rejses, er at diversitet udgør en trussel mod den sociale sammenhængskraft. Derfor iværksættes der politikker, der sigter mod at bevare eller fremme sammenhængskraften. Både politikker, der skal kontrollere indvandringen, og politikker, der skal styrke den nationale identitet, i form af fælles værdier, der kan forene borgerne på tværs af deres øvrige forskelligheder, og således skabe tillid og solidaritet i befolkningen. Tanken er så videre, at tillid og solidaritet understøtter en række andre samfundsmæssige goder, herunder velfærdsstaten.

Men hvad ved vi egentlig om, hvordan diversitet påvirker sammenhængskraftens dimensioner, så som tillid og solidaritet? Og er fælles værdier en forudsætning for en høj sammenhængskraft? Hvilke værdier er det i givet fald, vi skal være fælles om? Ifølge nationalister fordres der et fællesskab baseret på en hel, præ-politisk kultur. Ifølge republikanere et fælles aktivt medborgerskab. Ifølge liberale en fælles tilslutning til nogle liberale kerneprincipper om frihed og lighed. Og ifølge multikulturalister en fælles forståelse og anerkendelse af den diversitet, der findes i samfundet. Men hvem har ret?

The Politics of Social Cohesion

Hvordan harmonerer disse forskellige bud på værdier desuden med de bærende principper i det liberale demokrati? Og hvad betyder svarene på disse spørgsmål for, hvilke immigrations- og integrationspolitikker, vi har grund til at tilslutte os?

Det er nogle af de spørgsmål, jeg sammen med kolleger undersøger i forskningsprojektet The Politics of Social Cohesion, hvortil jeg har modtaget en Sapere Aude Topforsker bevilling fra Det Frie Forskningsråd. Projektet er interdisciplinært og kombinerer politisk filosofi og kvantitativ og kvalitativ empirisk forskning.

I forbindelse med projektet arbejder jeg bl.a. på bogen The Politics of Social Cohesion. Immigration, Community and Justice, der udkommer på Oxford University Press. 

Læs og se mere

Mød også

I morgen kan du i KU's forskningsjulekalender 2016 møde Hanne Frøkjær, der bl.a. forsker i imunforsvaret.