Lars Konzak – Københavns Universitet

15. december: Dannelse og læselyst

KU's Alumneforening har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra juleflæsk til mediernes fremstilling af julen. I dagens låge fortæller Lars Konzack fra Det Humanistiske Fakultet om sin forskning i informationsvidenskab.

Rykker en kanon ved læselysten?

De mest læste forfattere i følge undersøgelsen

Jeg er i gang med et forskningsprojekt om dannelse og læselyst, og her har vi været ude at spørge unge, der lige er begyndt på universitetet, hvad de kender til en række forskellige værker heraf ikke mindst de fra undervisningsministeriet så kendte litteraturkanoner. Dansk litteraturs kanon går tilbage til 2004 og det er stort set den samme som dengang med nogle få ændringer. Spørgsmålet er, om det har rykket noget. Særligt på humaniora er det vigtigt at vide, hvilken fælles kulturel kontekst vi som undervisere kan have med de nye studerende. Hvor kan vi finde en fælles platform for forståelse.

Mest læste forfattere

Projektet Dannelse og læselyst gik ud på, at projektgruppen udvalgte en række forfattere og spurgte til, om de studerende havde læst eller kendte dem, og om de havde betydet noget for dem.

Vi spurgte til, hvilke forfattere, der var mest læst:

  • Blå: Obligatoriske kanonforfattere
  • Gul: Tillægs-kanonforfattere
  • Rød: Forskerholdets udvalgte forfattere

Som man kan se, fyldte kanon en god del af de forfattere de unge havde læst, og vi kan derfor gå ud fra, at disse forfattere er kendt stof. Men bemærk også, at de modernistiske forfattere er langt nede på listen.

Det var meningen, at Tove Ditlevsen, Herman Bang, Benny Andersen og Helle Helle skulle være fremtiden, men de når ikke ind på en top ti. Her finder vi først og fremmest ældre forfattere, nationalromantikere og de fantastiske genrer, som humaniora aldrig rigtig forstod at værdsætte i det tyvende århundrede nemlig fantasy og eventyr.

Mest betydningsfulde forfattere i følge undersøgelsen

Mest betydningsfulde forfattere

Men vi spurgte dem også, hvilke forfattere, der havde betydet mest for dem.

Her blev det endnu tydeligere, hvor lidt kanon-litteratur fra folkeskolen fik af betydning. Det var her kun under halvdelen af værkerne, der var kanon-litteratur, og blandt de første ti var det alt mestendels nationalromantik, eventyr og fantasy. Det betyder, at hvis vi skal tage udgangspunkt i de studerende referenceramme, så hjælper det ikke at henvise til dansk modernisme.

De kender den kun i begrænset omfang, og den betyder ikke meget for dem. Der er større chance for, at en henvisning til H. C. Andersen, Astrid Lindgren, J. K. Rowling og J. R. R Tolkien vil skabe genklang hos dem. Den gode nyhed er, at deres værker råder over et væld af spændende metaforer, som en underviser kan bruge i undervisningen og på den måde gøre stoffet levende.

Når det er sagt, så kan vi glæde os over, at den mest læste og mest betydningsfulde forfatter blandt unge generelt er Danmarks nationale eventyrforfatter H. C. Andersen.

Mød også

I morgen kan du i KU's forskningsjulekalender 2016 møde Rasmus Køster-Rasmussen, der fortæller om juleflæsk, rygestop og vægtøgning.