Karina Kim Egholm Elgaard – Københavns Universitet

18. december: Forskning er som en eventyrlig rejse

KU's Alumneforening har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra juleflæsk til mediernes fremstilling af julen. I dagens låge fortæller Karina Kim Egholm Elgaard fra Det Juridiske Fakultet om sin forskning i momsret.

Hobbitten. Eller Ud og hjem igen. (J.R.R. Tolkien)

Som overskrifterne antyder, så føler jeg mig i øjeblikket som en lille hobbit, der lige har været ude på eventyr i den store verden, og som netop er hjemvendt til sin vante hyggelige jordhule med hovedet fuld af nye idéer, spændende perspektiver og masser af inspiration og skrivelyst til mine kommende forskningsartikler.

Mit post.doc.-projekt i momsret, der startede op i foråret 2016, har allerede ført mig på en nordisk forskerrundtur til Lunds Universitet, Ekonomihögskolan, og til Handelshøyskolen BI i Oslo. Formålet med de to forskningsophold er at forske i et nordisk perspektiv, hvilket senere skal udbygges med forskning i et større EU-perspektiv samt et new zealandsk perspektiv. Selvom Norge ikke lyder så eksotisk, så var det en stor opdagelsesrejse at forske for første gang i et EØS-land/ikke-EU-land med sit helt eget momssystem, der både principielt og materielt er meget forskelligt fra EU-momssystemet, som Danmark og Sverige er en del af. Særligt den dybe indsigt i norsk momsret og berigende sparring, som jeg har fået med mig fra lange og faglige diskussioner med lektor Anders Mikelsen fra BI, har givet et forfriskende nyt og udvidet syn på min forskning i dansk momsret og EU-momsret.

Post.doc.-projektet ”Combating Tax Avoidance and Protecting the Internal Market – EU VAT Grouping” går ud på at foretage en større komparativ analyse af reglerne i EU samt Norge og New Zealand vedrørende muligheden for at danne såkaldte momsgrupper. En momsgruppe er en gruppe af flere selvstændige juridiske personer, der skal anses for at udgøre én enkelt afgiftspligtig person i momsmæssig henseende, hvilket som udgangspunkt medfører nogle betydelige momsmæssige fordele for momsgruppen. Da reglerne om momsgrupper varierer meget fra land til land, skal analysen afdække, om de forskellige regler i EU giver anledning til alvorlige problemer såsom momssvig og –unddragelse, konkurrenceforvridning, brud på grundlæggende momsretlige principper og deraf følgende trusler mod det indre markeds funktion og EU-momssystemet. Det er naturligvis vigtigt på nationalt og internationalt niveau at bekæmpe momssvig og –unddragelse, da momsindtægterne har direkte betydning for en stats økonomi og for EU’s indtægtsgrundlag.   

I overensstemmelse med grundlæggende principper?

Et af de principielle spørgsmål i projektet er at undersøge, hvorvidt reglerne om momsgrupper kan anses for at være i overensstemmelse med grundlæggende principper i EU-momssystemet. Undersøgelsen skal bl.a. indeholde en analyse af momsgrupper set i sammenhæng med hele begrebet om én afgiftspligtig person, princippet om at hovedkontor og dets filial skal anses for at udgøre én enkelt afgiftspligtig person i momsmæssig henseende, momsfradragsretten set i forhold til enkeltstående personer kontra momsgrupper m.v. Målet med projektet er at fremkomme med forslag til løsninger på eller minimering af ovennævnte alvorlige problemer, herunder eventuelt baseret på inspiration fra tredjelande/ikke-EU-lande.

Ud og hjem igen – ad flere omgange – idet der venter mange nye forskningseventyr, når jeg over de næste par år skal på forskningsophold og diskutere projektet med de fremmeste professorer i momsret fra University of Leeds, University of Münster, Wirtschaftsuniversität Wien samt Victoria University of Wellington i New Zealand – home of the hobbits!

Læs mere

Mød også

I morgen kan du i KU's forskningsjulekalender 2016 møde Nils Holtug, der fortæller om sin forskning i national identitet og social sammenhængskraft.