8. december: Thomas Hoffmann – Københavns Universitet

8.december: Jul i Koranen?

KU's Alumneforening har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra House of Cards til gamle galakser.

I dagens låge fortæller professor Thomas Hoffmann fra Det Teologiske Fakultet om sin forskning i Koranen og islam.

Det kan da umuligt passe

Jul i Koranen? Nej vel, det kan da umuligt passe? Og dog. Hvis vi helt grundlæggende forstår julen som en begivenhed, der handler om Jesus fødsel, ja så kan vi faktisk godt finde en juleberetning i Koranen, muslimernes hellige bog. Hvis vi lidt mere præcist forstår julen som en fejring af Jesus, Guds søn, fødsel, ja så finder vi absolut ingen juleberetning i Koranen. Og dog. Som sædvanligt er forskerne uenige.

For at svare på denne lille julequiz skal jeg måske først fortælle, at jeg er uddannet religionshistoriker. Mit primære forskningsfelt er koranstudier og jeg slår mine folder blandt bibelforskere på Det Teologisk Fakultet. Fælles for os er, at vi alle arbejder med religiøse tekster, der har rødder i den nære orient og middelhavsområdet. Hvor mine kolleger for at forstå Bibelens tekster også studerer beslægtede og forudgående tekster (babyloniske, ugaritiske, græske, romerske m.m.), dér må jeg også ty til beslægtede og forudgående tekster for at forstå Koranens rammebetingelser. Netop her er bibelteksterne helt centrale.

Koranen indgår nemlig helt eksplicit i en relation med jøde- og kristendommen. Såvel kristne som jøder omtales og adresseres i koranteksten ligesom vigtige bibelske personligheder som Abraham, Moses, Jomfru Maria og Jesus optræder. Men ligesom kristendommen ikke er lig med jødedommen, ja således kan vi naturligvis heller ikke sætte lighedstegn mellem islam og jøde- og kristendommen, ej heller mellem Koranen og Bibelen. Der er – med filosoffen Wittgensteins udtryk – familieligheder, men der er også rigeligt af familiestridigheder. Det er i dette spændingsfelt, at megen af min koranforskning opererer.

Intertekstualitet på højt niveau

Koranen overtager nemlig ikke det bibelske materiale bevidstløst eller plagiatagtigt, men bearbejder og selekterer det aktivt, polemisk og ikke sjældent ganske subtilt. Simpelthen intertekstualitet på højt niveau. Det er f.eks. her, at Koranens ’jul’ kommer i spil. Koranens Jesus er ligesom Bibelens undfanget mirakuløst (sura 3:47), men Jesus er dog ikke Guds søn, men netop Marias og ingen andens: ’Jesus søn af Maria’ kaldes han ret konsekvent. Her har vi et fint eksempel på intertekstualitet, hvor det diskret markeres, at Jesus altså ikke er Guds søn, endsige Gud selv. Selve Jesus fødsel beskrives som sagt også i Koranen (sura 19:23-24). Maria føder ikke jesusbarnet i en stald, men fortvivlet, helt alene og under en frodig dadelpalme i en øde natur. Dette motiv stammer ikke fra Det Ny Testamente, men formodentlig fra Jakobs Forevangelium, et såkaldt apokryft skrift. Koranens intertekstualitet sprænger nok så ofte den almindelige Bibels grænser.

I de seneste 15 års tiden har enkelte forskere, især pseudonymet Christof Luxenberg, taget Koranens kristne forbindelse helt ud på revisionismens overdrev. De har fremsat hypoteser om, at Koranen oprindeligt hidrører fra kristne skrifter på syrisk (minder om aramæisk). Senere hen skulle Koranen så være blevet oversat til arabisk og derved tabt sin umiddelbare kristne karakter. Én af detailhypoteserne er f.eks., at sura 97 i virkeligheden er en kristen julegudstjeneste-tekst. Selv tvivler jeg meget på denne hypotese, der i forskellige versioner af og til præsenteres som en sensation i pressen. Koranen indgår i en relation med andre tekster, men den er også sin egen.     

Læs mere

  • Daniel Birnstiel: ”Illibration or Incarnation? A critical assessment of Christoph Luxenberg’s alleged Christmas liturgy in surah 97”

Mød også

I morgen kan du i KU's forskningsjulekalender 2015 møde professor Peter Krustrup, der fortæller om Fodbold Fitness som behandling og forebyggelse.