9. december: Peter Krustrup – Københavns Universitet

9. december: Fodbold Fitness som forebyggelse og behandling

KU's Alumneforening har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra House of Cards til gamle galakser.

I dagens låge fortæller professor Peter Krustrup fra Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet om sin forskning i holdspil og sundhed.

De sundhedsmæssige effekter af fodboldtræning

Siden 2003 har vi på Københavns Universitet kortlagt de sundhedsmæssige effekter af fodboldtræning på små baner for utrænede voksne – kaldet Fodbold Fitness. I foreløbig 80 videnskabelige artikler er det beskrevet at denne form for fodbold er en alsidig, intens og effektiv kombinationstræning for deltagere i alle aldre, uanset køn, alder, social status og tidligere fodbolderfaringer.

Forskningen viser tillige at Fodbold Fitness er et bredspektret og godt våben i kampen mod livsstilssygdomme som forhøjet blodtryk, type 2 sukkersyge og osteoporose. Forklaringen skal findes i at alle har høj puls og mange boldberøringer når de spiller på små baner og at man træner hjertet, musklerne og knoglerne samtidig med at man har en stor forbrænding (se Krustrup et al. 2010).

Nå ja, og så viser den idrætspsykologiske forskning at der er mange der synes at det er både sjovt, medrivende og socialt at træne Fodbold Fitness - og der er endda nogle, der næsten ikke registrerer, at det er hård træning!

Fodbold Fitness har også et potentiale som behandling

Fodbold Fitness kan altså bruges som forebyggelse af livsstilssygdomme. Men forskningsarbejde siden 2010 viser at Fodbold Fitness også har et stort potentiale som behandling.

I tre på hinanden følgende lodtrækningsforsøg er det vist at mænd med forhøjet blodtryk efter 3-4 måneder med 2 ugentlige træningspas med Fodbold Fitness opnår fald i blodtrykket på 12/8, 8/8 and 11/9 mmHg, hvilket svarer til effekterne af en effektiv behandling med blodtrykssænkende medicin (se Krustrup et al. 2013). Og fodboldtræningen gav tillige store forbedringer i kondital, hjerte-kar-funktion og fedtprocent.     

FC Prostata

To helt nye forsøg viser store effekter af Fodbold Fitness for 35-50 årige utrænede kvinder med forhøjet blodtryk (SOS studiet, Soccer and Swimming, 15 ugers træning) og for 43-76 årige med prostatakræft (FC Prostata, 12 og 32 ugers træning).

SOS studiet konkluderer at 15 ugers Fodbold Fitness effektivt sænker blodtrykket med 12/6 mmHg i kombination med nedsat fedtmasse (2,3 kg), lavere kolesteroltal (0,4 mM) og øget knoglemasse (se Mohr et al. 2014, 2015).

FC Prostata studiet konkluderer at Fodbold Fitness modvirker flere bivirkninger ved anti-hormonbehandlingen for mænd med prostatakræft, blandt andet ved at øge muskelmassen med 0,7 kg og muskelstyrken med 15% på 12 uger og ved at øge knogletætheden med 1-2% i lårben og hofte efter 32 uger, svarende til at deltagerne får 2-4 år yngre knogler (se Uth et al. 2015a,b).

Og hvem ved? Måske er Fodbold Fitness også for nisser. I denne juletid er det i hvert fald værd at notere sig at effekterne er uafhængige af alder, fysisk form, kropskomposition og erhverv. Og navnet lægger da også op til det: Fodbold for Fitness……

FC Prostata

Læs mere

Mød også

I morgen kan du i KU's forskningsjulekalender 2015 møde professor Merete Nordentoft, der forsker i skizofreni.