3. december: Nanna Bonde Thylstrup – Københavns Universitet

3. december: Big data og digitaliseringen af vores hverdag

KU's Alumneforening har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om et af deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra House of Cards til gamle galakser.

I dagens låge fortæller postdoc Nanna Bonde Thylstrup fra det Humanistiske Fakultet om sin forskning i digitalisering.

Et kommercielt slogan for et teknisk fænomen

Big data nævnes i alle sammenhænge fra julegaveindkøb til terrorbekæmpelse og klimabeskyttelse. Men hvad er big data? Og hvorfor er det politisk? Begrebet ”big data” tænkes normalt som et kommercielt slogan for et teknisk fænomen. Men det er i høj grad også en politisk opfindelse. Det er udgangspunktet for det meste af min forskning.

I googles arkiv for scannede bøger sker det også, at dem der dag ind og dag ud manuelt scanner bøgerne kommer til i farten at scanne deres egne fingre med.

Tidligere har jeg set på de politiske aspekter af massedigitalisering. Hvorfor er massedigitalisering af kulturarven blevet et moralsk imperativ for kulturarvsaktører? Hvordan påvirker de nye datadrevne aktører såsom Google Books det kulturpolitiske og kulturvidenskabelige landskab? Og hvilke rettigheder har vi som borgere og brugere i de nye globaliserede og privatiserede vidensinfrastrukturer.

Hvordan påvirker big data vores hverdag

Nu er jeg en del af to større projekter, som begge beskæftiger sig med de kulturelle, politiske og etiske aspekter af big data og datadrevne kulturer. Det ene projekt skal undersøge big data som et socio-kulturelt fænomen. Hvilke tanker gør vi os om big data? Hvordan påvirker big data vores hverdag? Hvem har ret til big data? Og hvad tænker big data om os?

Det andet projekt kigger på kulturarvsinstitutionernes rolle og raison d’aitre i den digitale tidsalder. Hvad betyder det at kuratere digital(iseret) kulturarv? Hvilke juridiske forandringer medfører big data på det kulturelle område såsom retten til privatliv, retten til uddannelse og  ophavsretslovgivningen? Og hvilke nye muligheder åbner big data op for i arbejdet med – og formidlingen af – kulturel hukommelse?

Digitaliseringen af vores hverdag

Vigtigheden af disse spørgsmål øges i takt med digitaliseringen af vores hverdag. Vi skal ikke kun blive bedre til at bruge computere i vores hverdag, vi skal også blive bedre til at forstå hvordan computere tænker og ser, og hvordan vi tænker, handler og lever med dem.

Udover de to store projekter leder jeg også en mindre nystiftet CEMES-støttet forskningsgruppe om bureaukrati i Europa. Vi håber på sigt at kunne sige noget fornuftigt om det europæiske bureaukratis kulturhistorier og nutidige kulturelle forestillinger.  Og så er jeg interesseret i hvordan vi bruger begrebet ”censur” i digitale og privatiserede sammenhænge såsom sociale medier.

Læs mere

Mød også

I morgen kan du i KU's forskningsjulekalender 2015 møde Johan Fynbo, der tager os 13 milliarder år tilbage i tiden.