23. december: Morten Ebbe Juul Nielsen – Københavns Universitet

23. december: Hvad kan vi enes om? - Kollektivets magt over individet

KU's Alumneforening har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra House of Cards til gamle galakser.

I dagens låge fortæller lektor Morten Ebbe Juul Nielsen fra Det Humanistiske Fakultet om sin forskning i politisk filosofi.

Magt

Jeg er ansat som lektor i anvendt filosofi, og mit hovedfelt er politisk filosofi. Det grundlæggende spørgsmål jeg altid har været optaget af er, med John Stuart Mill’s ord, hvad ”the nature and limits of power which can be legitimately exercised by society over the individual” er. Hvilken magt kan kollektivet legitimt udøve over individet?

I den samtidige forskning stiller man dette spørgsmål i et bestemt lys: givet der er rimelig pluralisme – saglig uenighed – om en meget lang række normative (og en del faktuelle) forhold, hvordan kan vi så udøve kollektiv magt på en måde der respekterer alle borgere som fri og lige? Dette har ledt til et forskningsfelt der kaldes public reason: givet denne saglige uenighed, hvad er det så vi trods alt kan enes om?

Værdimæssige spørgsmål

Ideen er, at det kun er de grunde (overbevisninger, principper, værdier), vi faktisk kan sige alle fornuftige borgere har eller burde have, som kan udgøre en basis for kollektivets magtudøvelse. Kun sådan kan magt forenes med frihed og lighed.

På en række områder er public reason-tankegangen nem at indfri: når vi med rimelighed er uenige om fx abort, narkotika, aktiv dødshjælp, prostitution og en lang række andre typiske ”værdimæssige” spørgsmål, så er den rimelige politik at staten ingen politik har.

Kan man fx ikke lide prostitution, så kan man lade være med at være prostitueret. På den måde respekteres alles frihed og lighed. Men på andre områder er det vanskeligere: vi er også uenige, på rimelige måder, om hvilket niveau af beskatning vi skal have, eller hvilket niveau af fødevaresikkerhed vi skal have, men vi ved at vi alle står dårligere i fraværet af beskatning og fødevaresikkerhed.

Tværvidenskabelige forskningsprojekter

Jeg er tilknyttet to store, tværvidenskabelige forskningsprojekter. GO – Governing Obesity og Local Genes, Global Concerns.

Det første drejer sig om fedmepolitikker, det andet om biobanker. I GO har jeg fokuseret på spørgsmål om individuelt ansvar for eget helbred, og i Global Genes om hvilken rolle samtykke bør/kan spille for legitimiteten af biobanker.

For nylig udgav jeg bogen Forbandede Sunddom, der er bygget på mit tværvidenskabelige arbejde med filosofi og sundhed gennem de sidste 7-8 år. Den er en blanding af klassisk forskningsformidling (som jeg går meget op i og synes vi som KU-forskere skal prioritere højere) og debatbog.

Mød også

I morgen kan du i KU's forskningsjulekalender 2015 møde Kasper Hornbæk, der er professor på Datalogisk Institut.