10. december: Merete Nordentoft – Københavns Universitet

10. december: Tidlig behandling er vigtigt for en bedre prognose ved psykose

KU's Alumneforening har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om et af deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra House of Cards til gamle galakser.

I dagens låge fortæller professor Merete Nordentoft fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet om sin forskning i tidlig intervention ved psykose.

Store sociale konsekvenser

Når et ungt menneske rammes af en psykose, har det store konsekvenser for den unge selv og for omgivelserne. I mange tilfælde har symptomerne været til stede i en længere periode, og allerede ved behandlingens start er der ofte store sociale konsekvenser af sygdommen såsom afbrudt uddannelse, social isolation, ændret adfærd og døgnrytme.

OPUS: Assertiv, fleksibel, intensiv og helhedsorienteret behandling

Navnet OPUS er lånt fra musikkens verden, og navnet OPUS er valgt for at afspejle at samspillet mellem de forskellige elementer i den psykiatriske behandling er afgørende.

Hvis for eksempel medicinen har bivirkninger, som patienten ikke kan holde ud, kan det føre til ophør med behandling og tilbagefald. Hvis patienten bliver mødt af forskellige behandlere fra gang til gang, falder motivationen for at overholde aftaler, og patienten dropper måske ud af behandlingen. Hvis der ikke er tilrettelagt et program, som fanger patientens interesse, ender patienten måske med at sidde alene i lejligheden.

Ubehandlede angstsymptomer kan måske føre til, at patienten selvmedicinerer sig med alkohol og derved bliver ustabil og ude af stand til at følge behandlingen. Hver enkelt brik i behandlingen spiller en vigtig rolle og samspillet kræver koordinering og planlægning.

Når et medlem af familien bliver psykisk syg, påvirkes hele familien

OPUS behandlingen gennemføres af et tværfagligt team, hvor hvert personalemedlem har ansvar for behandlingen af 11-12 patienter, og behandlingen skræddersys til den enkelte.

Der tages højde for mange aspekter af patientens liv og samtaler kan gennemføres ved hjemmebesøg, kontorbesøg og gennem ledsagelse til vigtige gøremål for eksempel møder i den sociale sektor.

Grundpillen i OPUS er patientens kontaktperson i teamet, som vil have personlig kontakt med patienten ca. en gang om ugen og løbende kontakt med de pårørende. Det er kontaktpersonens opgave at iværksætte og koordinere de forskellige sociale og psykiatriske støtte- og behandlingstilbud og at være behjælpelig med støtte, information og vejledning og være tilgængelig for både patienten og patientens familie. Når et medlem af familien bliver psykisk syg, påvirkes hele familien.

Med større viden er patienten og familien bedre rustet til at håndtere sygdommen og dens konsekvenser. Familiens viden om patientens symptomer kan bruges til at understøtte behandlingen og fremme forebyggelsen af tilbagefald. Patienter og pårørende tilbydes derfor familiesamtaler og systematisk undervisning samt deltagelse i flerfamiliegrupper.

Patienterne har derudover muligheder for at deltage i en række gruppetilbud såsom træning af sociale færdigheder, psykoedukation, erhvervsvejledning, hjælp til øget selvværd og fysisk aktivitet.

Resultater af OPUS projektet

I OPUS-projektet inkluderedes 547 unge med debuterende psykose i et lodtrækningsforsøg hvor effekten af to års intensiv OPUS-behandling og standardbehandling blev sammenlignet.

Efter to års behandling havde OPUS haft en klart bedre effekt på psykotiske symptomer (hallucinationer og vrangforestillinger), negative symptomer (initiativløshed, manglende engagement), misbrug, frafald fra behandlingen, medicinsk behandling, sengedagsforbrug og patienttilfredshed.

Også de pårørende i OPUS havde en markant positiv effekt. Næsten 40 % af patienterne i OPUS havde komplet remission af psykotiske og negative symptomer, mens dette kun gjaldt for en fjerdedel i standardbehandlingen. Tre år efter OPUS-behandlingens ophør var de positive kliniske effekter forsvundet, men blandt OPUS-patienterne var der fortsat et mindre sengedagsforbrug og mindre end halvt så mange, der boede på institution.

Fremtiden

Implementering og fortsat forskning i OPUS behandlingen er nu ved at blive implementeret i hele Danmark, og forskerteamet på Pyskiatrisk Center København arbejder videre med at undersøge forebyggelsesmuligheder: Hvordan man kan forebygge udviklingen af psykose ved forstærket indsats ved tidlige tegn på psykose?

Kan en indsats for børn af forældre med skizofreni være effektiv? Hvordan behandlingen kan specialiseres ved forstærket fokus på træning af kognitive funktioner, tilknytning til arbejdsmarkedet, nedbringelse af komorbidt misbrug og indsats i forhold til usund livsstil?

Mød også

I morgen kan du i KU's forskningsjulekalender 2015 møde Kristine Køhler Mortensen, der fortæller om de sproglige elementer af flirt og dating.