18. december Lone Schmidt – Københavns Universitet

18. december: Ufrivillig barnløshed og klinisk depression

KU's Alumneforening har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra House of Cards til gamle galakser.

I dagens låge fortæller lektor Lone Schmidt fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet om sin forskning i ufrivillig barnløshed og nedsat frugtbarhed.

Nedsat frugtbarhed

Jeg arbejder i min forskning med nedsat frugtbarhed og assisteret reproduktion. Vi har fokus både på de mulige psykosociale og helbredsmæssige følger af nedsat frugtbarhed og på forebyggelse af nedsat frugtbarhed herunder unge voksnes intentioner om familiedannelse og deres viden om risikofaktorer for nedsat frugtbarhed.

Nedsat frugtbarhed og ufrivillig barnløshed kan skyldes reproduktiv sygdom både hos kvinden og manden eller det kan være uforklaret. Vi har tidligere vist, at nedsat frugtbarhed og assisteret reproduktion både for kvinder og mænd kan være alvorlige, kroniske stressorer. Blandt mænd er belastningen størst blandt dem, der har nedsat sædkvalitet. Stress-belastningen i relation til partneren er for både kvinder og mænd højere fem år efter påbegyndt fertilitetsbehandling end ved begyndelsen af behandlingen blandt dem, der ikke har fået barn.

Depression ifm. nedsat frugtbarhed og assisteret befrugtning

I et af vores seneste projekter har ph.d. Camilla Sandal Sejbæk, i et landsdækkende registerbaseret studie blandt kvinder i fertilitetsbehandling, undersøgt sammenhænge mellem nedsat frugtbarhed, assisteret befrugtning og det at have fået en klinisk depressionsdiagnose. 

I alt 2,6% af kvinderne havde enten før, under eller efter deres fertilitetsbehandling fået en klinisk diagnose for depression. Vi forventede, at de kvinder der havde gennemgået fertilitetsbehandling uden senere at have født et barn, ville være i øget risiko for at udvikle en depression.

Men vores forskning viste det modsatte. Nemlig, at de kvinder, der var blevet mor efter at have påbegyndt fertilitetsbehandling, havde en fem gange øget risiko for at udvikle en depression 0-43 dage efter fødslen ift. de kvinder, der ikke havde fået barn. Med andre ord: kvinder i tidligere fertilitetsbehandling har risiko for fødselsdepression ligesom andre fødende kvinder uden forudgående fertilitetsbehandling.

Fundet er betryggende og af stor betydning for ufrivilligt barnløse, at selvom det er psykisk belastende ikke at kunne får børn, når man ønsker det, så fører ikke-succesfuld fertilitetsbehandling ikke til øget risiko for udvikling af depression. Vores næste projekter handler om mænd i fertilitetsbehandling samt om brug af antidepressiva.   

Skema over antal tilfælde af depression i tiden efter fødsel blandt kvinder i fertilitetesbehandling

Som det ses af skemaet nedenfor er risikoen for senere at få en depression efter en fødsel, når man har været i fertilitetsbehandling eks. 5 gange højere 0-42 dage efter fødslen sammenlignet med de kvinder, der IKKE har fået et barn efter påbegyndt fertilitetsbehandling (disse fund er statistiske signifikante).

 

Antal cases

Hazard ratio

Ingen fødsel

197

1,00 (ref.gruppe)

0-42 dage efter første fødsel

18

5,08

43 dage – 1 år efter første   fødsel

49

1,86

> 1 år efter første fødsel

288

1,24

Justeret hazard ratio for unipolar depression og tid efter første levendefødsel blandt 41.050 kvinder i fertilitetsbehandling (COMPI Danish National ART-Couple (DANAC) Cohort). Sejbaek CS et al. Are repeated assisted reproductive technology treatments and an unsuccessful outcome risk factors for unipolar depression in infertile women? Acta Obstet Gynecol Scand 2015;94:1048-55.

Mød også

I morgen kan du i KU's forskningsjulekalender 2015 møde professor David Dreyer Lassen, der fortæller om dårlige økonomiske beslutninger.