24. december: Kasper Hornbæk – Københavns Universitet

24. december: Hvad gør et IT-system godt

KU's Alumneforening har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra House of Cards til gamle galakser.

I dagens låge fortæller professor Kasper Hornbæk fra Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet om sin forskning i datalogi.

Brugervenlighed

Et af mine forskningsområder handler om, hvad der gør IT-systemer gode. Hvad får folk til at kunne lide en app på deres mobiltelefon? Hvad skal der til for at en brugergrænseflade giver en god oplevelse? Hvornår er en webside nyttig? Svarene på disse spørgsmål skal blandt andet bruges til at lære datalogistuderende at udvikle IT-systemer som brugerne synes er gode.

En vej til gode IT-systemer er at fjerne brugsvenlighedsproblemer; at gøre systemerne anvendelige. Et brugsvenlighedsproblem kunne fx være at en bruger ikke kan finde et søgefelt på en hjemmeside eller at hjælpeteksten i en app er uforståelig. I de sidste 20 år er vi blevet meget bedre til fjerne sådanne problemer; på Københavns Universitet har vi fx opfundet et par metoder som hjælper udviklere af IT-systemer til at identificere brugsvenlighedsproblemer. Disse metoder kan bruges til at gøre systemerne mere anvendelige. Men selv hvis man fjerner de fleste eller alle brugsvenlighedsproblemerne i et IT-system får man ikke nødvendigvis et godt system.

Herzbergs hygiejnefaktorer

For nylig har vi vist en overraskende parallel mellem gode IT-systemer og en 50-år gammel teori fra organisationspsykologi, der hjælper os med at forstå tilfredshed med IT.

Teoriens bagmand, Herzberg, mente at nogle faktorer (fx løn) kun kan fjerne utilfredshed med ens job, men sjældent give arbejdsglæde; han kaldte dem hygiejnefaktorer. Andre faktorer (fx medbestemmelse) giver arbejdsglæde, men deres fravær leder ikke til utilfredshed; Herzberg kaldte dem motivationsfaktorer. Noget tilsvarende gælder for IT-systemer som eksempelvis en mobiltelefon.

Der er faktorer som vi forventer i en telefon eller en app, men som ikke gør os glade (fx høj sikkerhed, lav pris) og andre faktorer (fx nytte, tilgængelighed) som gør os tilfredse. Denne teori forklarer, hvorfor det ikke er nok at fjerne brugsvenlighedsproblemer for at få gode systemer: sådanne problemer er hygiejnefaktorer og kan irritere, men alene deres fravær giver ikke gode IT systemer.

Tilfredsstillelse af basale behov

Hvorfor får motivationsfaktorer os så til at synes, at et IT-system er godt? En teori som vi har undersøgt hævder, at god IT hjælper med at tilfredsstille basale psykologiske behov. Sådanne behov kunne fx være forbundethed, autonomi og kompetence.

En god app får brugerne til at føle sig forbundet med andre mennesker, et godt regnskabssystem får os til at opleve at vi kan klare bogholderi på egen hånd og en god hjemmeside får folk til at føle at de forstår og effektivt kan bruge hjemmesiden. Vi har vist at gode oplevelser med IT i høj grad handler om at få tilfredsstillet sådanne behov. Ydermere kan designere af IT-systemer bruge teorien til at analysere i hvilket omfang systemerne tilfredsstiller disse basale behov.

Nydelse og mening

Et eksempel på et kompleks psykologisk behov, som har ændret vores forståelse af gode IT-systemer, er mening. Siden Aristoteles' tid har forskere tænkt på trivsel både som nydelse og som mening (gr. hedonia, eudaimonia).

I 2016 offentliggør vi en undersøgelse som viser at dette skel også er relevant for IT systemer. Tilfredshed og fraværet af brugsvenlighedsproblemer handler mest om nydelse, men IT-systemer som støtter folk i at udvikle deres potentiale og forfølge personligt relevante mål handler mere om mening. Mange af deltagerne i vores undersøgelse anvender IT-systemer, særligt apps til at nå mål om motion og helbred, som ikke nødvendigvis er behagelige eller sjove at bruge, men som på længere sigt hjælper dem med at opnå meningsfulde mål. Anvendelighed og tilfredshed ser ud til at være mindre vigtige for sådanne apps.

Spørgsmålet om hvad der gør et IT system godt er overraskende komplekst og kræver tværfaglige svar. For mig er både anvendelighed, tilfredshedshed, psykologiske behov og mening en del af svaret.

Læs mere

Dette var sidste låge i årets forskningsjulekalender, men klik her eller i venstremenuen for at se de andre 23 præsentationer.

Vi håber, at du er blevet en smule klogere og nysgerrig på den forskning, der finder sted på KU.

Rigtig glædelig jul!