14. december: Poul Jørgen Jennum og Birgitte Rahbek Kornum – Københavns Universitet

14. december: Hjernens vågencenter svækkes om vinteren – men julen vækker det i den mørke tid!

KU's Alumneforening har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra House of Cards til gamle galakser.

I dagens låge fortæller professor Poul Jennum og lektor Birgitte Rahbek Kornum fra Det sundhedsvidenskabelige Fakultet om deres forskning i søvn.

Neuropeptidet Hypocretin holder os vågne

Hjernen regulerer vores døgnrytme og søvnmønster ved hjælp af en række fintunede områder i hjernestammen. Tilsammen afgør aktiviteten i disse områder, hvor friske og opmærksomme vi er om dagen og hvor godt vi sover om natten. En vigtig spiller i denne regulering er neuropeptidet hypocretin. Hypocretin produceres i et lille område i lateral hypotalamus og aktiviteten i dette center afgør, hvor vågne vi er.

Figur 1. Hypocretin produceres i lateral hypothalamus og signalerer til hele hjernen, og særligt til de andre hjernestammekerner, der er involveret i søvn-vågen regulering. Sakurai et al. Nat Rev Neurosci. 2007

Det er for eksempel blevet vist, at niveauet af hypocretin stiger i løbet af eftermiddagen og aftenen og modvirker det stigende behov for søvn som dagen skrider frem. Det er derfor helt nødvendigt med et velfungerende hypocretin system, hvis man vil holde sig frisk dagen igennem.

Søvnsygdommen narkolepsi er et godt eksempel på, hvordan det går, når hypocretinsystemet ikke fungerer. Narkolepsipatienter mangler hypocretin i hjernen formentlig pga. et autoimmunt angreb på de neuroner, der producerer neuropeptidet.

Dette medfører udtalt træthed om dagen og stor vanskelighed med at holde sig vågen i lange tidsrum. Da opmærksomhed og koncentrationsevne hænger uløseligt sammen med, hvor frisk og udhvilet man er, kan narkolepsipatienter få meget vanskeligt ved at gennemføre en normal uddannelse og passe et fuldtidsjob.

Hypocretin er lavere i vintermørket

Også hos raske har et velfungerende hypocretinsystem stor betydning. Vi kender alle følelsen af vintertræthed i disse mørke dage, men det vides ikke, hvorfor man er mere træt om vinteren.

Figur 2. Mængden af hypocretin i hjernen varierer med årstiden

Vi har nu fundet, at niveauet af hypocretin varierer med årstiden og korrelerer med mængden af dagslys på den måde, at der er mere hypocretin i hjernen om sommeren og mindre om vinteren.

Til vores store overraskelse viste det sig dog, at hypocretin-niveauet i januar var højere end i december og februar (Figur 2).

Dette har flere mulige forklaringer. For det første viser vores data, at hypocretin niveauet stiger på dage med sne. Dette kunne være pga. den øgede lysmængde, eller fordi man er mere aktiv på dage med sne. For det andet så vi, at hypocretin-niveauet var særligt højt lige efter juleferien (Figur 3).

Dette kunne hænge sammen med tidligere studier, der har foreslået, at hypocretin stimuleres af socialt samvær og positive følelser. Det er altså muligt, at juleperioden, med alt hvad den indebærer, giver et boost til hypocretinsystemet og på den måde hjælper os gennem den mørke tid. Det er jo et glad videnskabeligt julebudskab fra hypothalamus!

Figur 3: Mængden af hypocretin i hjernen er forhøjet efter juleferien.

Mød også

I morgen kan du i KU's forskningsjulekalender 2015 møde lektor Jakob Wolf, der fortæller om det hellige.