21. december Inge Wilms – Københavns Universitet

21. december: Synet som opmærksomhedens spejl 

KU's Alumneforening har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra House of Cards til gamle galakser.

I dagens låge fortæller lektor Inge Wilms fra det Samfundsvidenskabelige Fakultet om sin forskning i læsning.

Afkode de sorte tegns betydning

Når jeg sidder og kigger ud af vinduet, kan jeg se den vintervåde vej og de gråsorte træer, som står nøgne og kolde og venter på foråret. Når jeg lidt efter vender blikket mod teksten på min skærm, kan jeg læse min egen tekst om den våde vej og de sorte træer og genkalde mig oplevelsen.

Uden anstrengelse eller tanke kan jeg lade blikket glide ned over siden med tekst og omsætte samlinger af sorte tegn på hvid baggrund til information, minder, viden. Det har ikke altid været sådan. Da jeg startede i skole, skulle jeg som det første lære at afkode de sorte tegns betydning i forhold til lyde og dernæst, at man kunne sætte de sorte tegn sammen til ord. Jeg havde let ved det, men andre i klassen lærte det ikke. Selv i dag, med mange fremskridt og opdagelser, er der stadig børn med indlæringsvanskeligheder, som ikke ”knækker” læsekoden.

Intensiv træning

Læsning er en færdighed, man kun kan erhverve sig gennem intensiv træning. Hjernen skal bruge meget tid og mange eksempler for at kunne danne regler om sammenhænge mellem lyd og tegn, mellem tegn og ord og mellem ord og det de repræsenterer.

Hjernen skal etablere systemer, som kan synkronisere synet af tekst med opmærksomhed, således at vi bevæger øjnene med en hastighed hen over teksten, som svarer til den hastighed vores opmærksomhed, hukommelse og forståelse kan følge med til.

Sammenhængene mellem præcision i øjenbevægelser og opmærksomhed

I mit nyeste forskningsprojekt undersøger jeg sammenhængene mellem præcision i øjenbevægelser og opmærksomhed. Jeg ser bl.a. på, hvordan erhvervelse af læsefærdighed påvirker disse ved at følge udviklingen af syn og opmærksomhed hos i alt 96 børn i fire 0.klasser på to skoler i Nordsjælland for at etablere normer for normalitet i øjenbevægelser hos børn før, under og efter de har lært at læse.

Jeg ser desuden på, om den særlige måde øjnene skal bevæge sig på under læsning, kan trænes op, så der hurtigere kommer effekt af læsetræningen.

Alfred L. Yarbus viste i 1967, at øjnenes bevægelse styres af det, vi ser efter. Med andre ord, så flytter vores øjne sig i mønstre, der er hensigtsmæssige i forhold til det, vi retter vores opmærksomhed imod. Spørgsmålet jeg gerne vil besvare, er om umodenhed i øjenmotorik, kan påvirke indlæring af læsning, og om dette i sig selv også påvirker opmærksomhedsevnen. Kan vi ved at træne øjenmotorik rettet mod læse sakkader eller opmærksomhed forbedre børnenes evne til at lære at læse?

Vi har lige afsluttet 6 ugers tablet træning med børnene delt op i tre grupper her d. 27. november, og er i gang med at teste børnene for anden gang. Det skal blive spændende at sammenligne udviklingen fra starten af oktober og følge børnene resten af skoleåret.

Mød også

I morgen kan du i KU's forskningsjulekalender 2015 møde lektor Bettina Lamm, der fortæller om aktivering af byens rum