17. december Ida Helene Asmussen – Københavns Universitet

17. december: Vi lever stadig i et kristent samfund

KU's Alumneforening har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra House of Cards til gamle galakser.

I dagens låge fortæller postdoc Ida Helene Asmussen om sin forskning i nogle af de sociologiske aspekter ved juraen.

Konfliktråd som moderne syndsforladelse

Vi fejrer Jesu fødsel, når vi fejrer jul, men hvor kristne er vi egentlig? Lige så kristne, som vi altid har været! Ikke formelt set. Hverken jeg eller mine børn har f.eks. været i nærheden af en døbefond. Men selvom kirken formelt set har mistet magt, virker de kristne sandhedsforestillinger og logikker forsat i mere subtile former i det moderne samfund (Foucault).

F.eks. tilbyder staten syndsforladelse, hvis en gerningsperson vil erkende sine kriminelle (syndige) handlinger på et fortroligt møde med en mægler og offeret. Det foregår ved de såkaldte konfliktråd. I det moderne samfund tror vi ikke længere på Gud, så i stedet for Gud stilles gerningspersonen ansigt til ansigt med den person, der er nærmest til at appellere til hans samvittighed og ansvar: Offeret.

DNA-undersøgelser som moderne skæbnefortælling

I øjeblikket er jeg i gang med et forskningsprojekt, hvor kristne værdier også er i spil. Jeg ser nærmere på et af de seneste bioteknologiske fremstød: genom undersøgelser.

En genom undersøgelse er en kortlægning af hele individets arvemasse, og på den baggrund kan man beregne risikoen for udbrud af over hundrede sygdomme i procentsatser. Man kan f.eks. aflæse risikoen for udbrud af brystkræft. En genom undersøgelse kan betragtes som videnskabens svar på en moderne skæbnefortælling.

Genom undersøgelser bliver f.eks. tilbudt på hospitalet, hvis man vurderer, at en patient lider af en genetisk betinget sygdom. Før man iværksætter en genom undersøgelse, vil sundhedspersonalet bede om patientens samtykke. Et såkaldt informeret samtykke. Det informerede samtykke er et grundlæggende juridisk princip i sundhedsretten, som man anvender med henblik på i videst muligt omfang at forebygge patientkrænkelser og -konflikter.

Men ved genom undersøgelser synes det informerede samtykke at komme til kort, for den bioteknologiske udvikling foregår i et tempo, hvor vi umuligt kan forudsige og dermed redegøre for, hvordan en genom undersøgelse vil blive brugt i fremtiden.

Læs mere

Se en kort video om syndsforladelse i konfliktråd her.

Mød også

I morgen kan du i KU's forskningsjulekalender 2015 møde lektor Lone Schmidt, der fortæller om ufrivillig barnløshed og kliniske depressioner.