2. december: Helle Kannik Haastrup – Københavns Universitet

2. december: House of Cards som kompleks TV-seriefortælling

KU's Alumneforening har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra house of Cards til gamle galakser.

I dagens låge fortæller Lektor Helle Kannik Haastrup fra Det Humanistiske Fakultet om sin forskning i de nye TV-serier, artfilm og filmkultur.

”Welcome back”

Når Frank Underwood siger ”Welcome back” i første afsnit af anden sæson af det politiske drama House of Cards er det henvendt til os TV-seere. Det er et gennemgående virkemiddel i serien, at Kevin Spaceys manipulerende og kyniske karakter taler direkte til os og dermed bryder den ’fjerde væg’.

På linje med Shakespeares Richard d. III giver Frank Underwood os indsigt i sine skumle planer og kyniske rationaliseringer. Med andre ord skaber karakterens direkte henvendelse til os ikke distance, men har den konsekvens, at vi får yderligere indsigt i karakteren. I House of Cards er Frank Underwood den garvede manipulator, men samtidig den karakter vi kender bedst.

Komplekse TV-serier fortolker den tid vi lever i

I min forskning undersøger jeg hvordan fortællingens kompleksitet udfoldes i det moderne TV-drama - med kognitivt inspirerede filmteorier om karakterer og tilskuerengagement på film, samt filmæstetisk teori, genre- og narrationsteori.

Men jeg undersøger også, hvordan komplekse TV-serier i dag omhandler ’la condition humaine’: Nogle serier er identitetsfortællinger som fx Mad Men med aktuelle problemstillinger, andre er samfundskritiske som fx The Wire og så er der serier som italesætter etiske og moralske problemstillinger som fx Breaking Bad og House of Cards. På den måde fortolker komplekse TV-serier den tid vi lever i - på hver deres måde.

Nydelse og udfordring

I de nye TV-serier er det en pointe, at vi skal nyde den udfordrende kompleksitet. I den traditionelle TV-fortælling har det ikke været kompleksiteten i fortællingen og det æstetiske udtryk, som har været det dominerende – med markante undtagelser som Twin Peaks og The Singing Detective og i dansk sammenhæng Riget.

House of Cards er et centralt eksempel på en nytolkning af det politiske drama som reflekteret seriel fortælling. Vores helt er den machiavelliske manipulator – og vi bliver dermed præsenteret for magten ’indefra’ via Franks direkte henvendelse. House of Cards bliver i et større perspektiv også en kommentar til den udbredte fremstilling af politik i medierne som et personfokuseret spil om magten.

Mød også

I morgen kan du i KU's forskningsjulekalender 2015 møde Rebecca Adler-Nissen, der fortæller om hvad der kan gå galt når diplomater tweeter.