12. december: Hanne Overgaard Mogensen – Københavns Universitet

12. december: Antropologi i praksis

KU's Alumneforening har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra House of Cards til gamle galakser.

I dagens låge fortæller lektor Hanne Overgaard Mogensen fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet om sin forskning i antropologi.

Hvad laver antropologer egentlig?

Hvad laver antropologer egentlig? Er de først og fremmest eksperter i kulturel oversættelse og kvalitative metoder? Eller er der mere og andet, der karakteriserer antropologiens bidrag i forskellige arbejdssammenhænge? Antropologer siger ofte, at de studerer forskellen på, hvad andre mennesker siger, at de gør, og hvad de rent faktisk går og gør. Men hvad er forskellen på, hvad antropologer siger, at de selv gør - og hvad de rent faktisk gør, når antropologien praktiseres og omsættes i forskellige arbejdssammenhænge, både inden for og uden for den akademiske verden?

Der stilles i disse år stadigt større krav til humaniora og samfundsvidenskab om retfærdiggørelse af deres relevans. Samtidig er der paradoksalt nok en øget efterspørgsel på deres bidrag til videnskabelige og samfundsmæssige udfordringer.

Bronisław Malinowski var en af de mest betydningsfulde antropologer i det 20. århundrede, og forgangsmand for deltagerobservation som antropologisk metode i feltstudier. Samtidig repræsenterer Malinowski den forestilling om antropologien som de fleste har. FOTO: Wikepedia

Mit nuværende forskningsprojekt Anthropology in Practice (som er starter her i efteråret 2015 og fortsætter indtil 2018) er at identificere hidtil udokumenterede antropologiske kompetencer ved at studere antropologer i forskellige arbejdssammenhænge. Nogle af disse kompetencer overlapper eller supplerer sandsynligvis kompetencer, som opnås gennem beslægtede akademiske uddannelser og formålet med projektet er mere overordnet set at bidrage med ny forståelse af humanioras og samfundsvidenskabernes rolle i samfundet.

Nye perspektiver

Min forskning har altid ligget inden for det sundhedsantropologiske felt og jeg har i mange år beskæftiget mig med international sundhed, særligt i afrikanske sammenhænge. Jeg har desuden i en årrække været fagansvarlig for vores Master i Sundhedsantropologi, gennem hvilken sundhedsarbejdere får en indføring i antropologien og dens metoder.

Arkivfoto

Deltagerne på denne uddannelse har været en vigtig inspirationskilde for udviklingen af projektet: Anthropology in Practice. Efter masteren vender de tilbage til deres arbejde i sundhedssystemet og praktiserer deres fag som sundhedsarbejdere, nu med et antropologisk perspektiv. De omsætter antropologien til praksis gennem behandling af patienter, ledelse af en hospitalsafdeling, forvaltning i kommuner og regioner og meget andet.

Sundhedsantropologien har længe været et af de hastigst voksende felter inden for antropologien, men den er ikke det eneste eksempel på, at antropologien udvikler sig i sine grænseflader med andre fag og arbejdsfelter.

Siden 1980’erne har antropologer ladet sig inspirere af og har fundet arbejde inden for en lang række nye fag og professioner. Dog ved vi ikke så meget om, hvad antropologiens rolle er i disse samarbejder med andre felter. Og hvordan virker de tilbage på antropologien som fag?  Vi har i dette projekt derfor valgt at undersøge antropologi som social praksis ved at følge antropologer, der arbejder i fire forskellige professionelle felter hvor mange antropologer har bevæget sig hen i de senere år: i sundhedssystemet, i erhvervslivet, med ledelse og i tværfaglig forskning om videnskab og teknologi.

Læs mere

  • Du kan læse mere om projektet her
  • Du er velkommen til at kontakte Hanne Overgaard Mogensen, hvis du har lyst til at bidrage til projektet med dine erfaringer i at omsætte antropologi i praksis.

Mød også

I morgen kan du i KU's forskningsjulekalender 2015 møde postdoc Jakob Lillemose, der bl.a. forsker i hvordan kunsten og populærkulturen "behandler" katastrofer.