22. december: Bettina Lamm – Københavns Universitet

22. december: Aktivering af byens rum

KU's Alumneforening har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra House of Cards til gamle galakser.

I dagens låge fortæller lektor Bettina Lamm om hvordan kunst, leg, og aktivering af byens restarealer kan være med til at skabe nye typer oplevelser i byens rum?

Nye typer oplevelsesrum bidrager til byens udvikling?

Jeg er landskabsarkitekt og lektor ved Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning ved Institut for Geovidenskab og Naturressourcer. Min forskning omhandler samspillet mellem byrum og byliv i det offentlige uderum. Gennem teori og praksis undersøger vi hvordan byrumsinstallationer og kunstneriske tiltag kan bidrage til at transformere steder til nye typer offentlige uderum som igen kan virke tilbage på byens udvikling. Især midlertidige projekter hvor man med små midler kan teste prototyper og afdække steders potentialer er i fokus som en aktionsbaseret metodisk undersøgelsesredskab.

I bogen ”Playable – bevægelsesinstallationer i by- og landskabsrum” rettes projek­tøren mod den mangfoldige ‘bevægelseskunst’, der har sat strøm til det offentlige rum. Som scenografier kan landskabsrum, byinventar og samt­idskunst understøtte vores muligheder for at mødes, opleve, sanse og lege.

Med inviterende former, stemning og poesi, men også via udfordrende overraskelses-elementer og drilsk provokation, er de med til at udforske og rammesætte sociale dynamikker. Playable går helt tæt på 24 internationale eksempler på kunst, design og arkitektur, der alle på forskellig vis gør vores uderum mere engagerende og legende. Eksemplerne repræsenterer sam­tidig nye æstetikker og formudtryk i det offentlige uderum som det er bogens ærinde at begrebsliggøre. I seks tematiske kapitler undersøges og diskuteres spørgsmål som: Hvad karak­teriserer de aktiverende installationer? Hvad gør de ved landskabet? Hvad gør de ved byen, og hvad gør de ved os? Bogen er skrevet i samarbejde med lektor Rene Kural (KADK) og Ph.d.-studerende Anne Wagner, KU.

Et synligt aftryk

På Landskabsarkitektur og Planlægning afsøger vi hele tiden nye måder at skabe synergi mellem undervisning, forskning og omgivende samfund. Tredive landskabsarkitekt-studerende var for eksempel i kurset ”Urban Intervention Studio” i 2015 gæster på Refshaleøen hvor de undersøgte stedets særlige atmosfære og tilstand som nedlagt skibsværft med et gryende kulturelt liv. Efterfølgende byggede de nye opholdssteder i landskabet med afsæt i de identificerede kvaliteter.

Installationerne er i sig selv et meget synligt aftryk der etablerer nye mulige destinationer, brugsmønstre og fortællinger på stedet. De afprøver samtidig tesen om at man via arkitektonisk akupunktur kan være med til at præge den transformationsproces der allerede er i gang fra industri til ny by. Forløbet var funderet i EU projektet SEEDS der netop undersøgte midlertidige anvendelser som redskab til revitalisering og reprogrammering af byens restlandskaber.

Kan vi øge brugen af de offentlige uderum?

Nyeste forskningsprojekt er APEN ”Activity- and health-enhancing Physical Environments”, et tværfagligt samarbejde med forskere fra Syddansk Universitet og Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Vi skal undersøge om og hvordan vi gennem udvikling af nye attraktive byrum der inviterer til bevægelse kan øge brugen af de offentlige uderum særligt i udsatte boligområder. På KU-holdet skal vi udforske ”co-creation” processer dvs. forløb hvor nye uderum skabes sammen med lokale børn og unge og derigennem undersøge hvorvidt involvering styrker brug og tilhørsforhold hos de deltagende. Udgangspunktet er Kongens Enghave i København hvor velfærdsarkitekturen sammen med lokalsamfundet vil danne en kontekstuel ramme omkring projektet.

Læs mere

Mød også

I morgen kan du i KU's forskningsjulekalender 2015 møde lektor Morten Ebbe Juul Nielsen, der fortæller om kollektivets magt og spørger hvad vi kan enes om.