Stine Simonsen Puri – Københavns Universitet

13. december: Gambling i Indien

KU's alumneforening har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om et af deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra strafferet til sorte huller.

I dagens låge fortæller postdoc fra Det Humanistiske Fakultet om sin forskning i finansiel spekulation i Indien.

Finansiel spekulation

Jeg arbejder med indisk gambling og finansøkonomi og kigger særligt på de metoder, man benytter, når man skal forudsige fremtiden i forbindelse med spil og finansiel spekulation i Indien. Min forskning er primært funderet i længerevarende feltarbejde, men jeg benytter også historisk og kvantitativ metode. Forskningen giver overordnet set indsigt i to forhold. På den ene side viser den, hvordan man opfatter fremtidens usikkerheder og handler på dem, og derfor hvordan fremtidsscenarier spiller en vigtig rolle i nutiden. På den anden side skaber forskningen viden om uformel/illegal økonomi i Indien.

Hvor min tidligere forskning har omhandlet gambling i forbindelse med hestevæddeløb, fokuserer jeg nu på forskellige former for gambling på den indiske monsun. I mange områder af Indien er økonomien afhængig af den til tider upålidelige monsunregn, og her har man en lang tradition for at gamble på, hvornår og hvor meget det regner. Man gambler også mere indirekte på regnen ved at spekulere i fødevarepriser, som fluktuerer med forventningerne til monsunen. Forudsigelse af det indiske vejr er derfor centralt ikke bare for gamblere men også for den indiske stat, som forsøger at forvalte risici forbundet med klima for den indiske befolkning. Dette er ikke bare risici i form af naturkatastrofer, men også risici for sult ved forhøjede priser forbundet med spekulation i regnfald.

Forestillinger om fremtiden

Min forskning er en del af et større forskningsprojekt, “Escalations,” hvor vi er en gruppe forskere, som via antropologiske metoder undersøger og sammenligner forskellige former for hastige sociale forandringsprocesser. Sådanne processer er ofte tæt forbundet med nyere informationsteknologier, der med lynets hast spreder dramatiske forestillinger om fremtiden, Jeg arbejder således ud fra en ide om, at monsunen er omdrejningspunkt for intense forestillinger om fremtiden, og at spekulationer i monsunen (og ikke kun monsunen i sig selv) har vidtgående – og ofte drastiske – konsekvenser for den indiske økonomi og folks levede liv.

Mød også

I morgen kan du i KU's forskningsjulekalender 2014 møde Lars Nybo, der blandt andet forsker i hvad der sker når atleter skal træne under ekstreme forhold.