Stine Lomborg – Københavns Universitet

4. december: Hvordan bruges sociale medier i hverdagslivets flow?

KU's Alumneforening har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om et af deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra sociale medier til sorte huller.

I dagens låge fortæller lektor Stine Lomborg fra Det Humanistiske Fakultet om sin forskning i danskernes brug af sociale medier.

En del af danskernes hverdag

Sociale medier er i stigende grad blevet en del af danskernes hverdag. Vi tjekker Facebook, Instagram, vores favoritblogs, Twitter og så videre løbende i dagligdagen, både på vores personlige smartphones og laptops. Nogle gange poster vi selv indhold. For mange er sociale medier en ekstra platform for interpersonel kommunikation og samvær med mennesker, vi kender i forvejen, men vi møder også nye mennesker og stifter både personlige og professionelle relationer på dem; for de fleste er de sociale medier primært en kilde til underholdende tidsfordriv, men vi bruger dem også til at finde information om emner, der optager os og til at debattere samfundsspørgsmål.

Som genstandsfelt udfordrer sociale medier de klassiske kommunikationsbegreber om ’producent’, ’tekst’ og ’modtager’. Almindelige mediebrugere bliver i stigende grad producenter og distributører af medieindhold, så skellet mellem producenter og modtagere udviskes. Medieteksten er ikke længere et færdigt medieprodukt, men skabes i brugernes kontinuerte bidrag og relationsskabelse med andre i netværk på digitale platforme: den er emergent, redigerbar, og i en konstant udviklings-, revisions- og forandringsproces. Begge dele har konsekvenser for kommunikationen – dens indhold og form, og inviterer i øvrigt til at gentænke etablerede teorier og metoder til at undersøge kommunikation.

Træningsapplikationer indpakket som sociale medier

Selv-tracking-applikationer som Endomondo og Strava er træningsapplikationer indpakket som sociale medierMin forskning handler om, hvilken rolle sociale medier spiller for brugerne, hvordan brugen indrammes af hverdagens gøremål og rytmer, hvad der karakteriserer kommunikationen indenfor forskellige sociale medier og hvordan sociale relationer formes og udfoldes både på og uden for de sociale medier. Jeg har lavet en række empiriske undersøgelser af almindelige danskeres brug af sociale medier i hverdagslivet – og med brug af både klassiske metoder som interviews og indholdsanalyser og nye digitale metoder som webarkivering og netværksanalyse. Mit seneste projekt var et interviewbaseret studie af den måde smartphonen og dens ansporing til altid at være tilgængelig indvirker på anvendelsen af sociale medier. Studiet viste bl.a. at brugerne er meget optagede af at regulere deres tilgængelighed på sociale medier, og at de anvender forskellige strategier til at integrere brugen af sociale medier hensigtsmæssigt og formålsbetonet i hverdagslivets flow.

I øjeblikket arbejder jeg på et projekt om brugen af selv-tracking-applikationer som Endomondo og Strava, der er træningsapplikationer indpakket som sociale medier. Her undersøger jeg bl.a., hvordan det at danne netværk og kommunikere om træning med andre brugere igennem apps bidrager til træningsoplevelsen og til at motivere en sund livsstil.

Læs mere

Læs mere om projekterne her.

Mød også

I morgen kan du i KU's forskningsjulekalender 2014 møde Jes Fabricius, der blandt andet i lyset af DR's populære TV-serie 1864 stiller spørgsmålet: Var danskerne grebet af sindssyge i 1864?.