Per Ambus – Københavns Universitet

7. december: Klimaændringernes påvirkning af plantesamfund

KU's alumneforening har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om et af deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra sociale medier til sorte huller.

I dagens låge fortæller professor Per Ambus fra Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet om sin forskning i planter og klima.

Klimaændringernes betydning for kulstofbinding i et plantesamfund

Under denne overskrift gennemføres en række forsøg for at klarlægge hvorledes ændringer i jordens klima og atmosfære påvirker biologiske processer og organismer i et plantesamfund, og hvilken betydning dette har for samfundets overordnede omsætning og binding af kulstof. Denne viden er en vigtig forudsætning for at kunne forudsige vekselvirkning mellem de terrestriske økosystemer og atmosfæren, og dermed nuancere indsigten i fremtidens klima.

Det er velkendt at atmosfærens stigende koncentration af kuldioxid (CO2) kan have en effekt på planters aktivitet i relation til planters fotosyntese og vandhusholdning, og dermed være betydende for den samlede balance af hvor meget kulstof et økosystem vinder fra eller taber til atmosfæren. Samtidige ændringer i klimaet med stigende temperaturer og forandrede nedbørsmønstre har betydning for den biologiske aktivitet i planter, dyr og mikroorganismer samt de fysisk-kemiske forhold, og er dermed ligeledes betydende for et plantesamfunds overordnede kulstofhusholdning der kontrolleres af flere modsat rettede processer.

Ved at benytte den stabile isotop af kulstof (C-13) som ’markør’ har jeg udført forsøg for at bestemme hvor meget CO2 planter assimilerer under forskellige klimatiske forhold, samt hvorledes det plante-assimilerede kulstof fordeles mellem planten og plantens omgivelser ved udskillelse fra rødder og som bladtab. Forsøgene laves ved at indkapsle planterne i lufttætte kamre der indeholder CO2 beriget med C-13 i stedet for den ’normale’ atmosfæriske CO2. Det kulstof som planten optager ved fotosyntesen kan efterfølgende spores og måles, dels i planten, og dels i jord og mikroorganismer. Undersøgelserne er lavet i et lyng-område ved Jægerspris på Nordsjælland som en del af et Villum Kann Rasmussen center-of-excellence projekt ’Climaite’ med deltagelse af KU, DTU og AU.

Mød også

I morgen kan du i KU's forskningsjulekalender 2014 møde Sidsel Eriksen, der blandt andet forsker i dansk alkoholkultur.