Morten Broberg og Henrik Hansen – Københavns Universitet

22. december: Korruption og udviklingsbistand

KU's Alumneforening har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om et af deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra sociale medier til sorte huller.

I dagens låge fortæller Morten Broberg fra Det Juridiske Fakultet og Henrik Hansen fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet om udviklingsforskning.

Forskning relateret til verdens udviklingslande

Inden for udviklingsforskningen – altså forskning relateret til verdens udviklingslande – er Københavns Universitet en både stor og meget anerkendt spiller. De problemer, som Universitetets udviklingsforskere står over for, er stadig oftere disciplinært komplekse. Derfor arbejder vi i stigende omfang sammen på tværs af fagdisciplinerne for at finde svar og løsninger på de spørgsmål og udfordringer, som udviklingslandende står over for.

Et eksempel på et sådant interdisciplinært problem er korruption relateret til udviklingsbistand. På den ene side har vi brug for at forstå konsekvenserne af korruption – både i udviklingslandene og i donorlande som Danmark. På den anden side har vi brug for at afklare, hvorledes vi bedst håndterer korruptionen. Disse spørgsmål kigger professor Morten Broberg fra Jura og professor Henrik Hansen fra Økonomi nærmere på.

Det er forholdsvis let at konstatere, at korruption udgør en væsentlig udfordring i en række af de lande, som modtager udviklingsbistand. Men hvad er konsekvenserne af denne korruption, hvad kan vi gøre ved den – og hvordan gør vi det bedst? Det er de centrale spørgsmål, de to professorer søger at besvare.

En række skadelige virkninger

For det første kan man konstatere, at korruption har en række skadelige virkninger. Ikke blot i udviklingslandene, men også i donorlandene, fordi sager om korruption med udviklingsbistand skader den folkelige opbakning til at give udviklingsbistand. De to professorer peger også på, at en situation, hvor alle væsentlige dele af et samfund er korrupte, hhv. en situation, hvor ingen er korrupte, begge er ”stabile”. Derfor er det umådeligt svært at ændre et samfund fra at have høj korruption til at have lav korruption.

Broberg og Hansen peger også på, at donorlandene i dag typisk søger at bekæmpe korruption i relation til udviklingsbistand ved helt eller delvist at lukke for bistanden, når det konstateres, at pengene er røget i de forkerte lommer. Men den fremgangsmåde anser de for uheldig, for den rammer først og fremmest de fattige – ikke de korrupte. I stedet peger de på, at man frem for at lukke for udviklingsbistanden til de fattige skal søge at ramme de personer, som er ansvarlige for korruptionen. At ændre systemet som foreslået vil imidlertid kræve en væsentlig indsats – både for at sikre en bedre kontrol med bistandsmidlerne i udviklingslandene og for at sikre, at man kan retsforfølge de korrupte personer… selv i de tilfælde, hvor disse er meget magtfulde.

Læs mere

Læs en artikel fra Videnskab.dk om bekæmpelse af korruption i Afrika.

Se video fra Kanal 4's Forskningmagasinet m/ Morten Broberg & Henrik Hansen

Mød også

I morgen kan du i KU's forskningsjulekalender 2014 møde Michael Givskov, der blandt andet forsker i bekæmpelsen af multi-resistense bakterier.