Laura Vang Rasmussen – Københavns Universitet

15. december: Information om klima og vejr - Hvordan skal det kommunikeres til pastoralister i Vestafrika?

KU's Alumneforening har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om et af deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra strafferet til sorte huller.

I dagens låge fortæller postdoc Laura Vang fra Det Naturvidenskabelige Fakultet om sin forskning i klima og landbrug.

Klima- og vejrinformation i Vestafrika

Sahel-regionen syd for Sahara er præget af både tørker og oversvømmelser. Endvidere er der store variationer i de årlige nedbørsmængder og fordelingen af nedbøren gennem regnsæsonen samt betydelige forskelle i nedbørsmængden på lokaliteter med selv meget begrænsede afstande. Disse faktorer udgør tilsammen en betydelig udfordring for lokalbefolkningens landbrugsstrategier.

Gennem de seneste to år har jeg i samarbejde med forskere fra mit institut (Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning), DMI og det regionale klimacenter i Vestafrika AGRHYMET undersøgt dels hvilke typer af klima- og vejrinformation, der er mest brug for i Vestafrika, og dels hvordan denne information kan kommunikeres ud til lokalt niveau.

Satsning på kvæg i det nordlige Burkina Faso

I projektet var Burkina Faso, Niger og Mali udpeget som pilotlande, og vi gennemførte et meget specifikt feltarbejde blandt pastoralister i det nordlige Burkina Faso. Formålet var at kortlægge hvilke typer af information, pastoralister har brug for i tilrettelæggelsen af eksempelvis deres kvægvandringer for at finde vand og græsningsressourcer til dyrene eller i deres justeringer af dyreholdets størrelse og køb af supplerende foder. Hidtil er informationsbehovene typisk blevet vurderet for bønder med fokus på, hvilken information de skal bruge for at tilrettelægge såning og høst af forskellige afgrøder. Men et fokus på pastoralister har derimod været forholdsvist overset.

På baggrund af interviews, spørgeskemaer og gruppeinterviews gennemført i to landsbyer fandt vi, at pastoralister pt. ikke modtager klima- og vejrinformation fra eksempelvis de nationale vejrtjenester. Dette skyldes primært, at informationen anses for irrelevant, og at den formidles på fransk fremfor lokalsprog. At den er irrelevant bunder i, at pastoralisterne ønsker mere nedskaleret og lokal information om, hvornår regnsæsonen begynder i forskellige områder, så de ved, hvor de skal gå hen med deres kvæg for at ’gå regnen i møde’. Derudover kan mere nedskaleret information om regnsæsonens begyndelse anvendes til at justere mængden af foder, som skal købes på dette kritiske tidspunkt af sæsonen, hvor der er stort behov for græsningsarealer.

Mobiltelefoner er fremtiden for kommunikation of klima- og vejrinformation

De eksisterende måder at formidle information om klima og vejr viste sig endvidere at være utilstrækkelige grundet især sprogproblemer og en vis uforenelighed mellem eksempelvis vejrudsigter transmitteret via tv på faste tidspunkter og den traditionelle pastoralist-livsstil præget af lange kvægvandringer og dermed typisk uden adgang til tv.

Mobiltelefoner vil derimod have et stort potentiale for formidling af information, da stort set alle pastoralister ejede en mobiltelefon, og den endvidere var nem at medbringe på kvægvandringerne. Grundet en høj grad af analfabetisme må klima og vejrinformation kommunikeres gennem talebeskeder fremfor tekstbeskeder. Et system, hvor pastoralister kan ringe til eksempelvis nationale vejrtjenester og få nedskaleret information kommunikeret på lokalsprog vil såeldes have store muligheder for at forbedre levevilkårene for de 50 millioner afrikanske pastoralister, som lever under svære forhold syd for Sahara. 

Læs mere

Mød også

I morgen kan du i KU's forskningsjulekalender 2014 møde Rikke Lund, der blandt andet forsker i hvordan sociale relationer påvirker vores sundhed.