4. december: Susanne Bügel – Københavns Universitet

4. december: Er økologiske fødevarer sundere end konventionelle fødevarer?

KU's alumneforening har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om et af deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra bakterier til nationale sikkerhedsstrategier.

I dagens låge fortæller lektor Susanne Bügel fra Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet om sin forskning i fødevarer.

Danske og internationale forbrugere køber i stigende omfang økologiske fødevarer. Spørger man dem om årsagerne til at de køber økologisk, er svaret ofte at det er bedre kvalitet, sundere og bedre for miljøet end at købe produkter dyrket på den konventionelle facon. Set med videnskabelige øjne er der dog ikke solid videnskabelig evidens for at økologiske fødevarer er sundere end konventionelt dyrkede fødevarer. En del af min forskning har fokus på om økologiske fødevarer er sundere end konventionelle fødevarer. Vi har gennemført et par interventionsstudier med raske frivillige forsøgspersoner som i perioder af 2-3 ugers varighed har spist henholdsvis økologisk eller konventionel dyrkede fødevarer tilberedt således at kosten i de to perioder har været fuldstændig ens og kun dyrkningsmetoden har varieret.

I det første studie vi gennemførte af denne slags købte vi de forskellige fødevarer i almindelige supermarkeder og noget hentede vi hos henholdsvis økologiske og konventionelle landmænd. Det var altså fødevarer som dem man som forbruger finder i butikkerne. I studiet fandt vi at der var en anelse flere af de aktive substanser som vi kalder sekundære næringsstoffer i de økologiske produkter end i de konventionelle og i den periode forsøgspersonerne spiste økologisk så man også en højere optagelse og udskillelse af de sekundære næringsstoffer. Hvilken sundhedsmæssig betydning det har på lang sigt ved vi dog endnu ikke.

Sort og dyrknings år har stor betydning

En svaghed ved forsøget var at vi købte de produkter der var på markedet og derfor var der en del grøntsager som ikke var af samme sort – altså det var forskellige sorter af kål, gulerødder ol man benytter i henholdsvis økologisk og konventionel produktion – og forskellige sorter indeholder forskellige mængder af de forskellige næringsstoffer. Så vi kunne ikke afgøre om forskellen i indhold, optag og udskillelse af de målte næringsstoffer skyldtes sortsforskelle eller produktionsformen. Derfor lavede vi et nyt forsøg hvor de fødevarer vi benyttede i forsøget var af samme sort og dyrket på de samme marker, men efter henholdsvis økologiske og konventionelle principper. Forsøget blev gentaget to år i træk, så vi også kunne undersøge om der var forskel mellem forskellige år. Igen blev der lavet mad af fødevarerne og frivillige forsøgspersoner indtog i forskellige perioder henholdsvis økologisk og konventionel kost i de to forskellige år. Denne gang var der ingen forskel i næringsstofindholdet, optagelse og udskilles når vi sammenlignede henholdsvis økologisk eller konventionel kost, men der var stor forskel på de to forskellige dyrknings år. Vi kan altså ud fra disse forsøg konkludere at sorten og dyrknings år har større betydning for næringsstofindholdet i fødevarerene end dyrkningsformen. Dette bekræftes i øvrigt af en lang række studier udført i andre laboratorier.

Disse studier har altså ikke kunnet påvise øgede sundhedsmæssige effekter af at spise økologisk fremfor konventionelt. Men det betyder dog ikke at økologiske fødevarer ikke er sundere. Årsagen er at disse studier var forholdsvis kortvarige og primært fokuserede på indholdet og optagelse af næringsstoffer og ikke på risikomarkører for sygdom eller sundhed. Desuden undersøgte vi i disse forsøg ikke for indhold og effekt af pesticidrester.

Mød også

I morgen kan du i KU's forskningsjulekalender 2013 møde Frans Gregersen, der blandt andet forsker i, hvordan det danske sprog forandres.