16. december: Morten Michelsen – Københavns Universitet

16. december: Forholdet mellem musik og radio

KU's alumneforening har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om et af deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra bakterier til nationale sikkerhedsstrategier.

I dagens låge fortæller lektor Morten Michelsen fra Det Humanistiske Fakultet om sin forskning i radiohistorie.

I de senere år har jeg interesseret mig meget for forholdet mellem musik og radio. Det helt store spørgsmål er, hvordan musik gennem de sidste snart 100 år har påvirket radiomediet, og ikke mindst omvendt, hvordan radioen har påvirket musiklivet. I 1920’erne, da DR begyndte at sende, voksede antallet af lyttere helt enormt, og radioen blev på få år den altdominerende kulturelle faktor her i landet (og i andre lande).

Et af de tidlige programblade med rettelser fra torsdag d. 7. november 1929. Programmet viser et normalt dagsforløb, omend mængden af ældre og ny dansemusik (6½ time) er noget højere end vanligt.Den blev en af grundene til, at en lang række koncertforeninger måtte dreje nøglen om, men den blev også den største arbejdsgiver på musikkens område med 2-300 tilknyttede musikere og sangere i 1930’erne. Det fortælles normalt, at radioen helt overvejende sendte klassisk musik, men med forskningsadgangen til DR's arkiver, der bl.a. indeholder detaljerede programmer, kan man se, at det rent faktisk ikke var tilfældet. En opgørelse over musikprogrammerne i fx en uge i 1929 viser et helt andet billede, nemlig at 80-90 procent af musikken tilhørte de lettere genrer, primært ældre og nyere dansemusik. Den ældre omfattede fx musik af Johan Strauss d.y., og den nyere amerikansk inspirerede danse som shimmy og foxtrot. Denne lettere musik eller underholdningsmusik blev spillet af radioens egne musikere (de tidlige udgaver af radiosymfoniorkestret) og af andre mindre orkestre i transmissioner fra restauranter, først fra København og efterhånden fra hele landet. Man kan se fordelingen mellem den ”højere musik” og forskellige typer af ”lettere” (som det hed i tidens sprogbrug) i nedenstående tabel.

En anden vandrehistorie, som adgangen til kilderne punkterer, er den, at rock ’n’ roll næsten ikke og Elvis slet ikke blev spillet af DR før Jørgen Mylius kom til. Men Bill Haley & his Comets blev faktisk spillet ganske ofte fra 1955 og fremefter, ligesom lytterne allerede i december 1956 kunne høre en 35 minutters udsendelse udelukkende med Elvis-numre tilrettelagt af jazzentusiasten Bent Henius. Også Elvis dukkede siden op med jævne mellemrum i DR's musikprogrammer.

Læs mere

Tabel over musikudsendelser i en uge 1-7/11-1929.

Mød også

I morgen kan du i KU's forskningsjulekalender 2013 møde Tom Gilbert, der blandt andet beskæftiger sig med kæmpeblæksprutter og genom-forskningens historie.