22. december: Mogens Brøndsted Nielsen – Københavns Universitet

22. december: Organisk syntese - Fra molekylær elektronik til lagring af solenergi

KU's alumneforening har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om et af deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra bakterier til nationale sikkerhedsstrategier.

I dagens låge fortæller professor Mogens Brøndsted Nielsen fra Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet om et af sine forskningsprojekter.

Organisk syntese – kemikerens vej til nye molekyler

Organisk syntese er fremstilling af organiske molekyler, dvs. kulstofforbindelser, fra simple udgangsforbindelser. I min forskningsgruppe fokuserer vi på at udvikle effektive metoder til at fremstille avancerede organiske molekyler med skræddersyede egenskaber. Det kan være særlige optiske egenskaber (farve), fluorescerende egenskaber eller redox-egenskaber, dvs. evne til at aflevere eller modtage elektroner.

Molekylære ledninger og ”tænd-sluk” kontakter

Vi har haft et særligt fokus på at udvikle molekyler, der kan lede strøm og som derfor kan bruges som molekylære ledninger eller transistorer til molekylær elektronik. Inden for dette felt er målet at erstatte silicium-baserede elektroniske komponenter med organiske molekyler for på sigt at opnå hurtigere og mindre computere. Vi har udviklet molekyler, der består af en funktionel enhed, der kan sammenlignes med det tredje ben i en transistor – ved at oplade denne enhed, kan strømmen igennem molekylet kontrolleres. En anden ”tænd-sluk” molekylær kontakt er baseret på en enhed, der kan styres ved hjælp af lys. Vi har udviklet effektive synteser af disse forbindelser, som er blevet studeret af samarbejdspartnere rundt omkring i verden.

Lagring af solenergi – Center for udnyttelse af solenergi

Molekylære kontakter kan måske også bruges til at lagre solenergi. Vi arbejder således med at udvikle et molekyle, der kan høste sollys, lagre energien og frigøre den igen som varme, når der er brug for det, ved at vende tilbage til det oprindelige molekyle. Der er således tale om en lukket cyklus uden frigivelse af CO2. Udfordringer består i at sætte tilbagereaktionen helt i stå, så den først sker, når vi ”knipser med fingrene”, og i at opnå tilstrækkelige energitætheder med sådanne ”sol-varmebatterier”. Dette er et af fokusområderne for det nyligt oprettede Center for udnyttelse af solenergi på Kemisk Institut, finansieret af Københavns Universitet. I dette center kombinerer vi min ekspertise inden for syntesekemi med teoretisk modellering (Prof. Kurt V. Mikkelsen) og spektroskopisk karakterisering (Prof. Henrik G. Kjærgaard).

Mød også

I morgen kan du i KU's forskningsjulekalender 2013 møde Jakob Kisbye Drejer, der blandt andet forsker i neurovidenskab.