11. december: Laura Nielsen – Københavns Universitet

11. december: Søde sæler, Grønland og WTO

KU's alumneforening har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om et af deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra bakterier til nationale sikkerhedsstrategier.

I dagens låge fortæller lektor Laura Nielsen fra Det Juridiske Fakultet om et af sine forskningsprojekter.

Min forskning om international handel har bragt mig vidt omkring. Senest fokuserer jeg på søde sæler og Grønland. Baggrunden herfor, at EU har forbudt handel med alle sælprodukter, der er fanget i kommercielt øjemed. Og som forventet har Canada og Norge klaget til Verdenshandelsorganisationen, WTO, der træffer afgørelse i sagen i efteråret 2013. 
 
Et af klagepunkterne er, at grønlandske sælprodukter stadig kan markedsføres i EU. Grønlandske sælprodukter er undtaget, fordi grønlænderne er oprindelige folk og de nyder særlig international beskyttelse. Men EU har ikke i samme åndedrag krævet, at grønlandske sælprodukter fanges specielt humant. Faktisk kræves det ikke engang, at de fanges med oprindelige fangstmetoder, men kan i princippet foregå fra motorbåd med almindelige skydevåben – eller endda med net. Man kan derfor spørge sig selv, om det reelt er en hjælp for grønlænderne, at deres sæler ikke mærkes eller certificeres som fanget specielt humant eller med oprindelige metoder. Man kan også spørge sig selv, om EU's forbud overhoved hjælper sælerne, fordi Canada og Norge er nu tvunget til at afsætte deres sælprodukter på andre markeder – måske i regioner, hvor dyrevelfærd ikke spiller så stor en rolle. Havde EU forlangt certificering ville det derfor nok have hjulpet både grønlænderne og sælerne mere.
 
Og den sidste del, der gør sagen endnu mere spændende, er Grønlands status i WTO. Grønland er nemlig ikke medlem af EU, og Danmark repræsenteres som bekendt af EU i WTO. Grønland har derfor slet ikke været part eller kommet med indlæg i denne sag, der i store træk handler om dem. Mange vil derfor nok mene, at tiden er moden for at Grønland selvstændigt bliver medlem af WTO, så de kan forsvare sig selv i sådanne sager - uden at tage hensyn til Danmark og EU. Her agerer Færøerne helt modsat: de har netop bragt en sag i mod EU i WTO i kølvandet på fiskerikonflikten mellem parterne!

Mød også

I morgen kan du i KU's forskningsjulekalender 2013 møde Gert Sørensen, der blandt andet forsker i politik og magt i Italien.