6. december: Katarina Juselius – Københavns Universitet

6. december: Vedvarende ubalancer i økonomien

KU's alumneforening har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om et af deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra bakterier til nationale sikkerhedsstrategier.

I dagens låge fortæller professor Katarina Juselius fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet om et af sine forskningsprojekter.

Den voldsomme finanskrise, der kom som et chok for de fleste økonomer, politikere og almindelige borgere, definerede samtidig afslutningen på en lang periode af store ubalancer i økonomien. For eksempel viser figuren nedenfor at i perioden 1995-2007 steg de danske huspriser langt mere end de øvrige forbrugerpriser, op til 70 % mere. I samme periode faldt den lange reale rente til et historisk lavt niveau medens aktiepriserne målt med OMX-indekset også steg op til 70% mere end det danske BNP. 

Til dels kan husprisernes himmelflugt forklares af ovennævnte ubalancer samt indførelse af nye boliglånetyper (for eks. afdragsfrie lån i 2003) og det ville være nærliggende at påstå, at huspriserne derfor var i balance målt med renten og aktieformuen. Imidlertid er en balance som opretholdes af mange ubalancer en yderst skrøbelig balance som kan brase sammen ved første større chok til systemet. Resultatet kan være en økonomisk krise.

Mekanismer der skaber økonomiske ubalancer

Centret for Imperfect Knowledge Economics i København, der blev oprettet i 2012,  prøver at forbedre forståelsen for de mekanismer som genererer denne type økonomiske ubalancer, ultimativt med henblik på at bedre forstå kriser og hvorfor de opstår. 

I København har vi over de seneste tredive år udviklet en statistisk model, den Cointegrerede VAR (CVAR) model, der er skræddersyet til at finde og analysere ubalancer i økonomien. Ved at kombinere Imperfect Knowledge Economics med CVAR modellen kan vi strukturere de empiriske data på en hensigtsmæssig måde, der kan bruges til at signalere hvis og hvornår en krise er under opsejling. For eksempel viste CVAR modellen at huspriserne bevægede sig væk fra sit ligevægtsniveau mange år før boblen brast. Denne viden kunde have hjulpet politikerne til at træffe beslutninger, som i bedste tilfælde havde medvirket til at krisen ikke fik så kostbare konsekvenser for de danske borgere.

Mød også

I morgen kan du i KU's forskningsjulekalender 2013 møde Helle Sørensen, der blandt andet forsker i statistik og halte heste.