10. december: Jørgen P. Bansler og Klaus Bruhn Jensen – Københavns Universitet

10. december: It, kommunikation og samarbejde

KU's alumneforening har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om et af deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra bakterier til nationale sikkerhedsstrategier.

I dagens låge fortæller Jørgen P. Bansler fra Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet og Klaus Bruhn Jensen fra Det Humanistiske Fakultet om et af deres aktuelle tværgående forskningsprojekter.

Maskiner regulerer menneskers interaktion

Digitale medier og artefakter gennemsyrer efterhånden vores arbejdsliv – i form af digitale versioner af velkendte redskaber som skrivemaskiner og kalendere, men også i form af avancerede systemer til koordination og samarbejde, som strukturerer og regulerer væsentlige aspekter af menneskers interaktion. Tænk blot på elektroniske patientjournaler (EPJ) eller intranettet på jobbet.

Dette fænomen er ganske nyt i menneskets historie, men – på trods af dets åbenlyse økonomiske og sociale betydning – teoretisk underudviklet. Der mangler ganske enkelt begreber og modeller til at forstå, hvordan maskinel regulering af menneskelig interaktion fungerer, og dermed også et ordentligt grundlag for at designe it-systemerne.

Et eksempel på en læge, der bruger en elektronisk patientjournalFokus på design, administration og sygdomsbehandling

Vores nyeste forskningsprojekt Computational Artifacts undersøger, hvordan digitale medier og artefakter kan understøtte koordination og samarbejde inden for tre vigtige områder: design, administration og sygdomsbehandling. Vi ser på, hvordan folk forstår digitale medier og artefakter, og hvordan de bruger dem i deres interaktion. På grundlag heraf udvikler vi et analytisk begrebsapparat og formelle procesmodeller, som kan danne grundlag for design af it-systemer.

Et tværfagligt projekt

Der er tale om et tværfagligt projekt, som både involverer dataloger, kommunikationsforskere og sociologer. Denne kombination gør det muligt både at belyse systemernes tekniske opbygning, den menneskelige adfærd i forbindelse med deres anvendelse samt den kommunikation, der foregår igennem og omkring systemerne.

Computational Artifacts er et fire-årigt projekt støttet af Velux-fonden og forankret i Centre for Communication and Computing (CCC) på KU. Forskerholdet består af Jørgen P. Bansler (DIKU) og Klaus Bruhn Jensen (MEF) her fra KU samt Thomas Hildebrandt fra IT-Universitetet og Kjeld Schmidt fra Copenhagen Business School. Der vil yderligere blive ansat tre postdocs og en ph.d.-studerende på projektet.

Læs mere

 

Mød også

I morgen kan du i KU's forskningsjulekalender 2013 møde Laura Nielsen, der blandt andet forsker i søde sæler og Grønland.