23. december: Jakob Kisbye Drejer – Københavns Universitet

23. december: Mangel på teorier i neurovidenskab

KU's alumneforening har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om et af deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra bakterier til nationale sikkerhedsstrategier.

I dagens låge fortæller postdoc Jakob Kisbye Drejer fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet om et af sine forskningsprojekter.

Neurovidenskab er et vidt forgrenet interdisciplinært forskningsområde. Dagligt produceres ny viden om nerveceller, hvordan de reguleres af diverse gener og hvordan forbundne nerveceller i hjernen påvirker hinanden. Men på trods af denne viden er det i store træk ukendt hvordan en hjerne egentligt virker. Dermed ikke sagt at der ikke findes et væld af teorier for indlæring, bevidsthed og alt det der. Men desværre er det kun ganske få heraf som giver forudsigelser der kan afprøves ved eksperimenter.

Man savner derfor overordnede forklaringsrammer til at fortolke den kolossale mængde data og afgøre hvad der er vigtige brikker i puslespillet og hvilke brikker der endnu savnes.

Jeg arbejder med at beskrive hvordan hjernen bruger signalstoffet dopamin til at målrette vores adfærd. Man ved at bestemte nerveceller signalerer belønning og straf ved at øge eller bremse udskillelsen af dopamin.  I mit arbejde søger jeg at samle de basale fakta om dopamin systemets opbygning i en matematisk beskrivelse. Målet er at skabe en teori der beskriver hvordan dopamin cellernes signaler påvirker de dopamin følsomme processer og hvordan disse nogen gange forstyrres. Teoriens styrke ligger i at kunne give konkrete forudsigelser som kan afprøves ved eksperimenter.

En samlet matematisk teori for dopamin skal kunne håndtere både stofmisbrug og Parkinson’s syge

Et væsentligt punkt er at teorien skal bevare sin gyldighed også hvis selve fundamentet i dopamin signalet ændres. Dette kan være tilfældet hvis visse dele  ændres genetisk, af narkotika såsom kokain, eller når antallet af dopamin cellerne reduceres, som er tilfældet i Parkinson’s syge.

I øjeblikket samarbejder jeg med en række forskere, både på i Danmark og i udlandet, for at afprøve teorien ved eksperimenter der anvender disse metoder. Vi håber derigennem at kaste lys over en række sygdomme der plager mennesker og samfund. Og forhåbentligt hjælpe med at løse dem.

Mød også

I morgen kan du i KU's forskningsjulekalender 2013 møde Anne Katrine Gudme, der blandt andet forsker i gaver til Gud.