15. december: Iben Damgaard – Københavns Universitet

15. december: Hvilken rolle spiller menneskets værdighed?

KU's alumneforening har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om et af deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra bakterier til nationale sikkerhedsstrategier.

I dagens låge fortæller Iben Damgaard, professor på Det Teologiske Fakultet, om et af sine forskningsprojekter.

Spørgsmålet om menneskets værdighed har spillet en prominent, men også særdeles kontroversiel rolle i etiske og politiske diskussioner siden midten af det 20. århundrede, hvor beskyttelsen af menneskets værdighed efter 2. Verdenskrigs rædsler blev indskrevet i indledningen til FN’s charter (1945) og verdenserklæring om menneskerettigheder (1948). Men hvad forstår vi ved menneskets værdighed? Og hvad vil det sige at agte og anerkende den?

Det er ikke mindst i etiske diskussioner af de seneste årtiers stadig mere omfattende nye bioteknologiske muligheder for at transformere menneskers natur, at spørgsmålet om, hvad det betyder for vores syn på mennesket og menneskets værdighed, melder sig. Ofte figurerer værdighed som argument både for og imod, som det f.eks. ses i diskussionen af forældres mulighed for genteknologisk optimering af kommende børn, ”designerbørn,” som mit forskningsprojekt tager udgangspunkt i. En kritiker som Habermas argumenterer for, at forældres determinering af et kommende barns genetik ud fra egne præferencer udvisker grænsen mellem ting og person og underminerer de principielt symmetriske relationer mellem frie og lige personer og et universelt og egalitært begreb om menneskets værdighed.

Nogle forsvarer derimod forbedringsteknologierne ud fra en elitær forståelse af værdighed som noget mennesker har i forskellige grader afhængig af, i hvor høj grad mennesket påtager sig friheden til at transformere og forbedre naturens begrænsninger. Andre fortalere for forældres frie valg af forbedringsteknologierne afviser enhver appel til en norm om værdighed, der kritiseres for at være så vag, at den i praksis kommer til at spille rollen som diskussions-stopper.

For at afklare de etiske implikationer af de mange forskellige og indbyrdes modstridende tilgange til værdighed, inddrager jeg de historiske ressourcer, som figurerer mere eller mindre eksplicit i marginen af de aktuelle diskussioner. Forestillingen om menneskets værdighed har en mangfoldig historie fra Cicero til Pico della Mirandola, Kant og Kierkegaard, som kan være med til at uddybe forståelsen af kompleksiteten i at redegøre for et begreb om værdighed som orienterende norm i etiske dilemmaer.

Mød også

I morgen kan du i KU's forskningsjulekalender 2013 møde Morten Michelsen, der blandt andet forsker i forholdet mellem musik og radio.