13. december: Henrik Ø. Breitenbauch – Københavns Universitet

13. december: Hvad betyder det, at flere og flere europæiske lande har fået en national sikkerhedsstrategi?

KU's alumneforening har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om et af deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra bakterier til nationale sikkerhedsstrategier.

I dagens låge fortæller seniorforsker Henrik Ø. Breitenbauch fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet om sin forskning i sikkerhedsstrategier.

Siden årtusindskiftet har flere og flere europæiske lande fået en formel og offentliggjort national sikkerhedsstrategi. En national sikkerhedsstrategi er et officielt dokument som beskriver trusler og risici landet står overfor, som beskriver hvilke dele af landet, der skal beskyttes - staten, territoriet, befolkningen, miljøet, værdierne - og som beskriver hvilke tiltag staten tager for at imødegå de identificerede trusler og risici i forhold til det, der skal beskyttes. At det er samtidig er et offentligt dokument med en politisk afsender understreger i hvor høj grad sikkerhedspolitikken er blevet til politik efter den kolde krigs slutning.

Til dokumenterne hører som oftest en proces: de skal fornyes med jævne mellemrum, dokumentet fremlægges eller offentliggøres, diskuteres i parlamentet eller pressen og indgår som led i regeringens generelle sæt af formelle prioriteringer. Det har altså på den ene side karakter af en politisk kontrakt med befolkningen: en beskrivelse af mål og midler, som kan gøres til genstand for politiske prioriteringer og politisk debat. Og det har på den anden side karakter af et politisk bestemt styringsinstrument, et kompas for centraladministrationen: en beskrivelse af mål og midler som kan bruges til at prioritere midler, justere kursen på eksisterende politikområder og som inspiration til udvikling af nye politikområder.

Nationale sikkerhedsstrategier er altså en bestemt måde at indrette og udvikle et lands sikkerhedspolitik på - en ny måde som med sine særlige karakteristikker afspejler den moderne sikkerhedspolitiks forandrede karakter: hvor den gamle sikkerhedspolitik primært havde et eksternt fokus, og handlede om hårde militære trusler har den nye et mere internt fokus, og handler også om blødere, mere langsigtede risici.

Projektet er støttet af den private tyske fond Gerda Henkel Stiftung over en 2-årig periode fra september 2013.

Mød også

I morgen kan du i KU's forskningsjulekalender 2013 møde Rikke Buhl, der blandt andet forsker i hjerteflimmer hos heste og mennesker.