19. december: Henrik Erdman Vigh – Københavns Universitet

18. december: Skyggeliv og skjulte bevægelser

KU's alumneforening har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om et af deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra bakterier til nationale sikkerhedsstrategier.

I dagens låge fortæller professor Henrik Erdman Vigh fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet om et af sine forskningsprojekter.

Mobilitet og migration

Hvor verden på nuværende tidspunkt ofte forklares og beskrives som en mosaik af primordiale befolkninger, fremkommet ved en ’naturlig’ relation mellem folk og sted, så er nationer og samfund snarere resultatet af mangfoldige bevægelse på tværs af kontinenter, regioner og steder; af gentagende indvandringer, udvandringer og sammenblandinger.

I de seneste par århundrede er denne migration i stigende grad blevet reguleret, kontrolleret og modarbejdet af landegrænser, statsstrukturer og retslige forordninger. Hvorom økonomiske, politiske og sociale problemer stadig får folk til at bevæge sig i søgen efter en bedre fremtid og mere værdige liv, møder migranter i stigende grad regulativer og forhindringer, der modarbejder deres transnationale mobilitet og fastholdes deres bevægelse af statiske grænser og nationale kategorier. 

Invisible Lives

Forskningsprojektet Invisible Lives: a comparative ethnography of undocumented migration stiller skarpt på en håndfuld nuværende migrationsbevægelser fra Afrika og ind i Europa. Projektet samler en gruppe regionale specialister, der hver især undersøger fire forskellige migrationsspor på tværs af kontinenterne. I modsætning til de fleste andre sådanne forskningsinitiativer følger projektets forskere i migranternes fodspor – fra hjemlande, til midlertidige transitsteder og ind i EU. Ved at opsøge migranter, bo med dem og følge deres rejse, søger vi viden om både de praktiske såvel som mere sociale aspekter af den såkaldte ’illegale’ migration. Vi forsøger at belyse hvem der migrerer, hvordan og hvorfor, samt at klarlægge de kulturelle, sociale og politiske dimensioner på spil. Men ligeledes er målet med projektet at skabe viden om, hvordan irregulære og udokumenterede migranter, der lever på verdens vrangside, forsøger at navigere sociale og juridiske strukturer, der modarbejder dem.

Ved at følge hele migrationsprocessen – fra hjemland til midlertidige punkter på ruten til liv indenfor EU, bliver vi i stand til at dokumentere en række specifikke rejser og på den bagrund uddrage en række generelle tendenser. Det komparative, etnografiske studie gør os i stand til at få indsigt i processer og dynamikker, som ellers er svære at få viden om, da de foregår i det skjulte. Derved skabes mere nuanceret indsigt i de mange faktorer, som spiller ind på udokumenteret migration; de sociale og politiske positioner og processer, der giver det form, og de netværk som migranter gør brug af, udvikler og til tider sidder fast i. Invisible Lives giver os således en indsigt i nogle af EU og den globale verdens skyggesider og et forskningsbaseret grundlag for at modarbejde de mest negative dimensioner af den ’illegale’ migrations vilkår. 

Mød også

I morgen kan du i KU's forskningsjulekalender 2013 møde Carsten Rahbek, der blandt andet forsker i arternes udbredelse.