8. december: Hans Dam Christensen – Københavns Universitet

8. december: Kopier på museum

KU's alumneforening har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om et af deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra bakterier til nationale sikkerhedsstrategier.

I dagens låge fortæller lektor Hans Dam Christensen fra Det Humanistiske Fakultet om et af sine forskningsprojekter.

Kunstmuseer sælger postkort, magneter og funklende kataloger med gengivelser af værker i samlingerne. Tidligere var gipsafstøbninger af berømte skulpturer en del af disse samlinger. I nyere tid involverede museer sig hurtigt i udviklingen af digitale platforme til formidling af kunst. I dag bliver flere og flere museer også tilgængelige på Internettet ved hjælp af Googles Art Project, hvilket blot udbreder digitale kopier af værkerne endnu mere og tillige muliggør virtuelle besøg i de fysiske udstillingsrum.

Screenshot fra SMK på Googles Art projectSelv om autenticitet, originalitet og materialitet i særlig grad knyttes til oplevelsen af kunst, producerer og distribuerer museerne uendelig mange kopier af deres værker. De digitale platforme øger nok antallet af kopier, men historisk set har eksempelvis gipsafstøbninger såvel som autografiske og fotografiske reproduktioner altid været en del af kunstmuseernes virkelighed.

A Culture of Copies

På blandt andet denne baggrund vil jeg i forskningsprojektet A Culture of Copies sammen med norske, tyske og amerikanske kollegaer undersøge kopiernes indflydelse på forståelsen af ikke blot kunstmuseernes, men også de kulturhistoriske museers fysiske objekter. Hvordan bliver vigtigheden af autenticitet, originalitet og materialitet opretholdt i overfloden af digitale reproduktioner?

Vi mener, at museer aldrig først og fremmest har været magasiner for originale genstande. De har altid anvendt forskellige repræsentationsformer, hvorigennem der er frembragt en ide om det autentiske og originale, som i dag gennemtrænger vores forestilling om museumsgenstande. Mit bidrag til projektet vil blandt andet være analyser af kunstmuseernes digitale formidling, især med henblik på den stigende opmærksomhed på konserveringsarbejde, fx på hjemmesider såsom National Gallery of Londons Beneath the Brushstrokes og Statens Museum for Kunsts Hos konservatoren, men også andre digitale formidlingsprojekter, der, så at sige, går i detaljen, fx franske Louvre’s Œuvres à la loupe.

Måske hjælper digitaliseringens kopier os til lettere at forstå, at magasinproblemer, konserveringskrav og indsamlingsstrategier kan ses i lyset af andet end omkostningskrævende indsamling og bevaring af autentiske genstande? Det ved vi mere om, når vi når længere frem i projektet.

Læs mere

Mød også

I morgen kan du i KU's forskningsjulekalender 2013 møde Peter Kjær Mackie Jensen, der blandt andet hvordan katastrofer forandrer samfund.