24. december: Anne Katrine Gudme – Københavns Universitet

24. december: Gaver til Gud

KU's Alumneforening har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om et af deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra bakterier til nationale sikkerhedsstrategier.

I dagens låge fortæller professor Anne Katrine Gudme fra Det Teologiske Fakultet om et af sine forskningsprojekter.

Gaver og gavegivning må siges at være et passende emne i en julekalender. Det at give gaver til guderne i form af ofre er et centralt element i alle middelhavsreligioner i oldtiden. Sådan forholder det sig også i Det Gamle Testamente, hvor Gud, eller Jahve som han hedder i teksten, bor i sit tempel, og modtager gaver fra sine tilbedere. Denne gaveudveksling har til formål at opretholde en positiv relation mellem gud og menneske.

Offerpraksis er veldokumenteret i tekster, inskriptioner og i ikonografisk og arkæologisk materiale. Der er ingen tvivl om, at middelhavslandenes oltidsbefolkninger ofrede ofte og meget, og at offerkulten var en integreret og naturlig del af deres hverdag. Men hvad tænkte disse mennesker om offerkulten? Hvad var rationalet bag den endeløse række af offerdyr, der blev slagtet i templerne, de mange måltider, der blev båret frem for guderne, røgelsen, der blev brændt af, vin og olie, der blev hældt ud? Og jeg kunne blive ved.

Jeg har arbejdet meget med ritualer og kult i Det Gamle Testamente, og i mit seneste projekt fokuserede jeg på votivpraksis i Jahvereligionen. Her nåede jeg frem til, at materialiteten, den fysiske tilstedeværelse i templet, spiller en stor og ofte overset rolle i gammeltestamentlig religion. Det er vigtigt, at placere sin gave i templet eller i umiddelbar nærhed af templet, så Jahve, som opholder sig i templet, kan få øje på gaven og komme i tanke om sine tilbedere, så han kan gøre noget godt for dem. Denne proces hjælpes lidt på vej i mange dedikationsinskriptioner, hvor offerbringeren eksplicit beder Jahve om at blive husket til gengæld for gaven.

I mit nye forskningsprojekt arbejder jeg med såkaldt kultkritiske tekster. Dvs. tekster, hvor tempelkulten problematiseres på forskellig vis. Er Jahve eksempelvis afhængig af ofre? Ville han sulte hvis han ikke fik dem? Vil Jahve overhovedet modtage ofre fra tilbedere, der ellers ikke opfører sig ordentligt? Og er det tilstrækkeligt at ofre i templet, for at vinde Jahves velvilje, eller bør ofrene ledsages af en ordentlig livsførelse i det hele taget? I mange af de kultkritiske passager indgår der en form for etisk skærpelse af offerkulten.

Tankerne om, at offerkulten ikke kan stå alene, når det kommer til at opretholde det gode forhold til Gud, bliver taget op i Det Nye Testamente, hvor de kultkritiske gammeltestamentlige tekster bruges til at promovere et budskab om at radikal næstekærlighed vejer tungere end opfyldelse af religiøse love. Vi hører også et ekko af denne tænkning under Reformationen, hvor protestanterne går til angreb på det de kalder gerningsretfærdighed. De kultkritiske passagers kristne og senere protestantisk kristne receptionshistorie har været medvirkende til at påvirke forskningens forståelse af disse tekster. De bliver ofte fremstillet som et eksempel på en helt unik religionshistorisk udvikling, der adskiller den bibelske tradition fra religionerne i nabokulturerne.

Med mit nuværende forskningsprojekt ønsker jeg at sætte denne antagelse på prøve. Hvor ny og banebrydende er den gammeltestamentlige kultkritik overhovedet, når man læser den side om side med religiøse tekster fra det gamle Egypten, Grækenland og Mesopotamien? Projektet er således en afdækning af en markant religionshistorisk udvikling, nemlig en ændret forståelse af offerkulten og dens betydning, men med et bredt komparativt perspektiv, der har til hensigt at undgå en skæv Bibel-centreret genskrivning af historien.

Læs mere

Mød også

I morgen er der ikke flere låger i julekalenderen, men tag i kig på de tidligere eller deltag i quizzen her.