13. december: Thomas Riis – Københavns Universitet

13. december: User Generated Law

Alumneforeningen Kubulus har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om et af deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra plantebiologi til præsident Barack Obama.

I dagens låge fortæller professor Thomas Riis fra Det Juridiske Fakultet om et af sine forskningsprojekter.

Gælder loven på internettet?

Naturligvis gør den det, selvom der tidligere har været en opfattelse af internettet som et delvist lovløst område. Men internettet udfordrer loven, især fordi den digitale udvikling går hurtigt, og da det samtidig tager lang tid at vedtage nye regler, vil reglerne på internettet tit være forældede og ikke virke så hensigtsmæssigt, som de burde. Derfor ser man i stigende grad, at private aktører ved hjælp af aftaler og teknologi skaber deres egen, mere hensigtsmæssige regulering inden for lovgivningens rammer.

Nye netbaserede musiktjenester

Jeg har af Det Frie Forskningsråd fået støtte til et treårigt forskningsprojekt om ”User Generated Law”, der undersøger, hvordan og hvorfor sådanne former for ”brugerskabt regulering” opstår. Projektet beskæftiger sig blandt andet med ophavsret (copyright), som udgør en af de væsentligste elementer i internettets retlige infrastruktur. En musiktjeneste på nettet, f.eks. en webradio eller streamingtjeneste, skal have tilladelse fra de millioner af forskellige kunstnere, som har skabt musikken. Dette kan kun lade sig gøre, fordi ophavsmændene har sluttet sig sammen i nationale forvaltningsorganisationer, og ved hjælp af gensidige aftaler kan en national forvaltningsorganisation give tilladelse til praktisk talt hele verdensrepertoiret af musik, men kun til udnyttelse inden for forvaltningsorganisationens eget land. Den nationale afgrænsning af tilladelsen passer imidlertid dårligt til internettets grænseløse karakter, og nye netbaserede musiktjenester har svært ved at blive etableret, fordi der skal forhandles tilladelser med et meget stort antal nationale forvaltningsorganisationer. Nye og anderledes aftalebaserede modeller for rettighedsklarering af musik er derfor ved at blive udviklet.

Dette er blot et eksempel på den store betydning af brugerskabt regulering på et område, hvor lovgivningen bør spille en mere tilbagetrukket rolle. Det er forventningen, at projektet vil vise, at den brugerskabte regulering er den bedst egnede til at realisere internettets fordele, og at den almindelige lovgivning derfor bør begrænses til at fastlægge de grundlæggende rammebetingelser.

Læs mere 

Mød også

I morgen kan du i KU's forskningsjulekalender 2012 møde Inger Sjørslev, der blandt andet forsker i spektakulære demonstrationer.