10. december: Peter Norman Sørensen – Københavns Universitet

10. december: Prædiktionsmarkeder

Alumneforeningen Kubulus har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om et af deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra plantebiologi til præsident Barack Obama.

I dagens låge fortæller professor Peter Norman Sørensen fra Økonomisk Institut om et af sine forskningsprojekter.

Hvad er meningen med prædiktioner dannet i et marked?

På vej imod det amerikanske præsidentvalg i november 2012, var der traditionen tro mulighed for at spille på udfaldet. Dagen inden valget, pegede dette spilmarked hos firmaet Intrade på, at Barack Obama med sandsynlighed 66,3% stod til at vinde valget.

Sandsynligheden for succes

Denne prædiktion af valgets udfald kunne udledes af en markedspris blandt de aktive handlende på markedet, hvor der skulle betales $ 6,63 for at modtage $ 10 ifald Obama vandt (og ellers nul). Hos Intrade kan man også aflæse en sandsynlighed for at USA's økonomi kommer i recession i 2013 samt mange andre prædiktioner. Virksomheder som Lumenogic og danske Nosco leverer prædiktionsmarkeder som en vej til at forudsige succes sandsynligheder for projekter i virksomheder og organisation.

Et helt naturligt spørgsmål trænger sig på. Hvad er meningen med prædiktioner dannet i et marked?

Håbet er, at velinformerede handlende mødes på markedet og danner en fornuftig konsensus pris på det handlede aktiv. Hvis en handlende før valget mener, sandsynligheden for at Obama vinder valget er højere end markedets 66,3%, kan denne handlende forvente en gevinst ved at købe aktiver til prisen $ 6,63. Købet medvirker til at presse prisen op, i retning af denne handlendes forventning. Andre handlende presser kursen ned, og en stabil kurs på aktivet dannes ved et gennemsnit af de handlendes forventninger. En tilsvarende mekanisme håbes faktisk at stabilisere priserne på alle finansielle aktiver, generelt, så prædiktionsmarkeder kan lære os noget alment om finansielle markeder.

Læren om finansielle markeders funktion

Et vigtigt spørgsmål er så, om markedets pris rent faktisk giver en god prædiktion? Man kan ikke afgøre det ved at se isoleret på, om sandsynligheden 66,3% for Obamas valg-succes var korrekt, for valget i november 2012 forekom jo kun en gang. Men man kan samle mange markeder, hvor sandsynligheden for et udfald er x%, og så se efter om x% af disse udfald rent faktisk blev realiseret. Tallene tyder på en bias. Favoritter, hvor markedets prædiktion er høj, vinder endnu hyppigere end markedet angiver. Outsidere vinder sjældnere end markedets prædiktion. Denne bias må der korrigeres for, når man udleder en prædiktion fra  markedets priser.

For at uddrage en lære om finansielle markeders funktion, må der gives en teoretisk fortolkning på markedets bias. I tidens løb er der formuleret mange teorier.

Jeg har selv set nærmere på en teori, hvor de handlende har forskellige grundholdninger til det udfald, der handles i markedet. En outsider er billig at sætte penge på, så det er nemt at købe mange outsider-aktiver. De, der har en grundholdning til fordel for outsideren får derved relativt stor betydning i markedet, når markedets konsensus skal dannes. Markedets prædiktion bliver da, at outsideren er relativt mere sandsynlig, end tilfældet egentlig er. En styrke ved denne teori er, at når først markedet har stabiliseret sig, kan der forventes en efterfølgende korrektion af prisen i retning af en mere retvisende pris, efterhånden som strømmen af nyheder gør grundholdningerne mindre relevante. Denne effekt kan i teorien skabe en tilsyneladende over-reaktion på nyheder, i tråd med mange studier af aktiekurser.

Mød også

I morgen kan du i KU's forskningsjulekalender 2012 møde Signild Valgårda, der forsker i folkesundhed.