7. december: Mette Birkedal Bruun – Københavns Universitet

7. december: Tilbagetrækning fra verden

Alumneforeningen Kubulus har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om et af deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra plantebiologi til præsident Barack Obama.

I dagens låge fortæller årets underviser, professor Mette Birkedal Bruun fra Det Teologiske Fakultet om et af sine forskningsprojekter.

Tættere på Gud

Afsondring fra verden er et nøgletema i europæisk kulturhistorie. Set fra en kristendomshistorisk synsvinkel er perioden 1600-1750 særligt spændende, fordi den rummer mange forskellige former for religiøst ladet afsondring: i klostre og lønkamre, i fromme forsamlinger og bysamfund. Tanken er kort sagt, at jo mere man fjerner sig fra verden, desto nærmere kommer man Gud.

Mit forskningsprojekt Solitudes: Withdrawal and Engagement in the long Seventeenth Century undersøger kristne grupperingers tilbagetrækning fra verden i perioden mellem Reformationen og Oplysningstiden. Vi ser på, hvordan breve, grave, dagbøger, genstande, billeder, prædikener, musik, arkitektur o.a. bliver brugt til at understøtte og udtrykke afsondringen og udforsker de afsondredes intense kommunikation med omverdenen i bestræbelsen på at udbrede tanken om tilbagetrækning.

SOLITUDES er et praktisk og konkret projekt. Vi spørger f.eks.: hvordan disponeres bygninger, så de understøtter en religiøs tilbagetrækning? Hvordan udtrykkes afsondring i musik, tekster og billeder? Hvilke genstande indgår tilbagetrækningen (andagtsbøger, krucifikser o.l.), og hvordan udformes de, så de tilfredsstiller tidens religiøse og æstetiske smag?

Målet med projektet er:

  • at udarbejde et nyt analytisk begrebsapparat for forskning i tilbagetrækningens symboler og former, som vil kunne benyttes i studier af andre typer tilbagetrækning - fra stoiske til økologiske
  • at udvikle en ny metodologi for tværfaglige kulturstudier.

Projektets forskningshold omfatter også forskningslektor Sven Rune Havsteen og videnskabelig assistent Kristian Mejrup. Der vil yderligere blive ansat to ph.d.-studerende og to senior-forskere på projektet, som begynder i foråret 2013 og løber i fire år.

Klostergang i Port Royal

Læs mere

Mød også

I morgen kan du i alumneforeningens forskningsjulekalender 2012 møde Helle Porsdam, der blandt andet forsker i digitalisering af musik, tekster og billeder.