23. december: Louise Victoria Johansen – Københavns Universitet

23. december: Mellem jura og sund fornuft

Alumneforeningen Kubulus har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om et af deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra plantebiologi til præsident Barack Obama.

I dagens låge fortæller postdoc Louise Victoria Johansen fra Det Juridiske Fakultet om et af sine forskningsprojekter.

Hvordan deltager domsmænd i straffesager?

Med forskningsprojektet ”Mellem jura og sund fornuft” studerer jeg domsmænds medvirken i danske straffesager. Projektet løber over flere år for at følge, om domsmænd deltager på forskellig måde i straffesagerne, jo større erfaring, de får med retssystemet.

Domsmænd bliver udpeget for fire år ad gangen blandt den almindelige befolkning. De stemmer på lige fod med den juridiske dommer om skyld og straf. Grundtanken med denne ordning er at beskytte de tiltalte, fordi det ikke kun er det juridiske system, men ”befolkningen”, der er med til at dømme dem.

Lægdommersystemet bliver derfor ofte fremhævet som en af grundpillerne i folkestyret. Alligevel findes der ingen kvalitativ forskning om denne ordning i Danmark eller Norden. Det er derfor den første undersøgelse af sin art, der følger danske domsmænds udvikling fra at være ”ikke-eksperter” til mere rutinerede deltagere i straffesagerne gennem den periode, de udpeges for.

Jeg undersøger to centrale demokratiske problemer i lægmandsordningen: Er man stadig ”lægmand” efter 3-4 år, eller har man lært at se på sagerne med juridiske briller? Og hvordan deltager domsmændene i den enkelte retssag med deres indbyrdes forskellige sociale forudsætninger?

For at afdække problemstillingen følger jeg 30 domsmænd gennem 3 år ved at lave deltagerobservation i retssalen og under voteringen, samt efterfølgende interviews med domsmændene.

Læs mere

Mød også

I morgen kan du som den sidste forsker i denne omgang af KU's julekalender 2012 møde Sune Auken fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab.